Utbildningshandläggare Programsamordningen

Om tjänsten

Militärhögskolan Halmstad (MHS H) söker en utbildningshandläggare till Programsamordningen. Tjänsten finns vid Samordningsenheten (SamE), en försvarsmaktsenhet vid MHS H som levererar ledningsstöd till Försvarsmaktens utbildningschef samt försvarsgrens- och stridskraftschefer genom att bl.a. stödja med samordning av följande utbildningar:

 • Specialistofficersutbildning (SOU)
 • Reservofficersutbildning (ROU)
 • Reservspecialistofficersutbildning (RSOU)
 • Försvarsmaktens flygförarutbildningar (FFU)
 • Högre specialistofficersutbildning (HSOU)
 • Särskild officersutbildning (SOFU)

SamE består av 13 medarbetare fördelade på tre team; Programsamordningsteamet, Grundutbildningsteamet och Reservofficersteamet. Du kommer ingå i Programsamordningsteamet som består av fem medarbetare. SamE är en central utbildningsledningsresurs som befinner sig i kontinuerlig utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i teamet kommer omfatta handläggning av ärenden inom programsamordningens hela verksamhetsområde.

Du kommer ingå i en mindre grupp av handläggare där arbetsuppgifterna löses enskilt eller som projekt eller förvaltning i processform. Arbetsuppgifterna består bland annat av att utarbeta, omsätta och följa upp bestämmelser och anvisningar för respektive program, handlägga programmens utbildningsplaner i samverkan med övriga skolor i Försvarsmakten, följa upp statistik samt handlägga valideringsärenden. Du kommer ha dagliga kontakter med Försvarsmaktens skolor och centrum samt försvarsgrenar och stridskrafter i syfte att stödja och samordna utbildningarna. Du kommer även delta i eller leda försvarsmaktsgemensamma utvecklingsprojekt kopplade till utbildningarna.

Det dagliga arbetet utgörs av såväl administration och handläggning i kontorsmiljö som besök vid pågående utbildningar på skolor och centrum samt deltaganden i olika möten, t ex vid Försvarsstaben. Arbetet omfattar tjänsteresor med uppskattningsvis 10 -15 resdagar om året. Befattningen är under utveckling och ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att fördelas utifrån kompetens och personliga egenskaper, i samverkan med övriga teammedlemmar.

Arbetsuppgifterna präglas av dynamik och variation och kräver att man är ödmjuk och lyhörd mot försvarsgrenars, stridskrafters och förbands olika särarter, förutsättningar och behov. Du kommer att bidra till utveckling av Försvarsmaktens utbildningssystem kopplat bland annat till försvarsgrenars och stridskrafters ökade ansvar för utbildningarna. Befattningen innebär att kunna arbeta i grupp som projektmedlem och i viss omfattning som projektledare.

KRAV
Kvalifikationer

 • Yrkesofficer och utnämnd fanjunkare (SO7).
 • God förmåga att bereda underlag för beslut och däri göra självständiga och kritiska bedömningar.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt använda Microsoft Office-program såsom Word, Excel, Powerpoint och Outlook.
 • B-körkort.

Personliga egenskaper

 • God förmåga att arbeta självständigt men också att kunna samarbeta i såväl mindre och större grupper.
 • Prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt.
 • Är trygg och trivs i rollen som mötesmoderator.
 • Ödmjuk, lyhörd och flexibel.
 • Kunna tillämpa ett utvecklande ledarskap genom att vara ett föredöme, inspirera, motivera och ha en personlig omtanke om andra.

God förmåga att arbeta i team är ett måste. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens utbildningssystem avseende utbildningsplaner, kursplaner och taxonomi.
 • Kunskap eller kännedom om Försvarsmakten förband och dess materiel.
 • Erfarenhet av att använda Försvarsmaktens IT system PRIO, VIDAR och EMILIA.
 • Kännedom om lagar, förordningar, författningar och Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB) rörande utbildningsverksamhet och personaltjänst i Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av att administrera SharePoint-baserade websidor.
 • Ha prognos och ambition att utvecklas mot SO8.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning i militär befattning (yrkesofficer). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Halmstad

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

C SamE, mj Jacob Flodén, 073-424 84 68

Fackliga företrädare

HSOF mj Stefan Klawitter, 070-859 99 13

OFR/S Senadin Sela, 072-386 85 78

SACO Mattias Johansson, 070-836 06 07

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-18. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 juli 2024
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan