Ställföreträdande kompanichef till Västernorrlands regemente

Om tjänsten

Ställföreträdande Kompanichef till Västernorrlands regemente Sollefteå

Västernorrlands regemente, I 21, återupprättades under 2022. Förbandet har verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och ansvarar bland annat för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner och en militärbas.

Vi söker dig som är flexibel, är lösningsorienterad och som vill vara med i utvecklingen av framtidens norrlandsinfanteriförband. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och inledningsvis under provisoriska förhållanden.

Om enheten
I 21 är under stark utveckling och nu påbörjas uppbyggnaden av Ångermanlands infanteribataljon. Bataljonen börjar sättas upp under våren 2024 och genomför sitt första utbildningsår 2024/2025 med drygt 100 värnpliktiga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du blir placerad vid utbildningskompani på Ångermanlands Infanteribataljon i Sollefteå. Som ställföreträdande kompanichef biträder du kompanichefen i ledningen av kompaniet. Kompaniet utbildar årligen upp till 150 soldater fördelade på skytteplutoner och stab och tross-pluton. Även andra typplutoner som spaningsplutoner och pansarvärnsplutoner kan komma att utbildas vid kompaniet. Du har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av övningar på kompaniet. Du har personal och materielansvar. Vidare planeras du mot att i framtiden tjänstgöra som kompanichef vid något av bataljonens grundutbildningskompanier, i stab på bataljons och regementsnivå alternativt i centrala staber.

Du deltar även kontinuerligt med utvecklingen av framtidens norrlandsinfanteriförband och kan ansvara för försöksverksamhet under grundutbildning av värnpliktiga.

Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du har eller har haft en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten.
• Officersexamen, OF1 alt OF2.
• Körkort B

Meriterande
• Bakgrund från markstridsförband, ledningsförband eller logistikförband.
Tjänstgöring som plutonchef
Tjänstgöring i kompaniledning
• Lokal kännedom om utbildningsanordningar och skjutfält.

Personliga egenskaper
• Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
• Har ett gott ledarskap
• Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
• Har ett högt säkerhetsmedvetande
• Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
• Har militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
• Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
• Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
• Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker


Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen.

I ansökan ska följande handlingar bifogas:
• CV
• Personligt brev
• Officersexamen/anställningsbevis för militära befattningar
• Referenser
• Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
• Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
• Eventuella löneanspråk

Övrigt:
Befattningen är en tillsvidareanställning som yrkesofficer och innebär krigsplacering.

En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst.

Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten, Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Arbetsort: Sollefteå, Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Frågor angående befattningen besvaras av:

Markus Olsson, Chef Ångermanlands Infanteribataljon

Fackliga företrädare:

OF I 21, Mattias Larsson (Östersund)

Johannes Viklund (Sollefteå)

Ovanstående kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel – 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-05

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 juli 2024
  • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
  • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan