Utbildningsbefäl Skyttepluton vid Norrlandsskyttekompani till Västernorrlands regemente

Om tjänsten

Utbildningsbefäl Skyttepluton till Norrlandsskyttekompani till Västernorrlands regemente Sollefteå

Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättades under 2022. Förbandet har verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och ansvarar bland annat för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner och en militärbas.

Vi söker dig som är flexibel, är lösningsorienterad och som vill vara med i utvecklingen av framtidens norrlandsinfanteriförband. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och inledningsvis under provisoriska förhållanden.

Om enheten
I 21 är under stark utveckling och nu påbörjas uppbyggnaden av Ångermanlands infanteribataljon. Bataljonen börjar sättas upp under våren 2024 och genomför sitt första utbildningsår 2024/2025 med drygt 100 värnpliktiga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsbefäl vid skyttepluton arbetar du som instruktör på en av Norrlandsskyttekompaniets skytteplutoner. Tillsammans med övrigt befäl på plutonen planerar och genomför du utbildning av plutonens värnpliktiga. Plutonen utbildar årligen 30-40 värnpliktiga. Som instruktör kan du truppföra som krigsplutonchef under övningsserier.

Som instruktör kan du också delta i utvecklingen av framtidens norrlandsinfanteriförband genom att vara del i viss försöksverksamhet avseende exempelvis organisation och stridsteknik på plutonen och kompaniet.

Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du har eller har haft en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten alternativt är kadett.
Yrkesofficer OF1/OR6
• Körkort B

Meriterande
• Bakgrund från markstridsförband
Erfarenhet från liknande befattning

Personliga egenskaper
• Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
• Har ett gott ledarskap
• Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
• Har ett högt säkerhetsmedvetande
• Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
• Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
• Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
• Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker


Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen.

I ansökan ska följande handlingar bifogas:
• CV
• Personligt brev
• Officersexamen/anställningsbevis för militära befattningar
• Referenser
• Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
• Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
• Eventuella löneanspråk 

Övrigt
Befattningen är en tillsvidareanställning som yrkesofficer och innebär krigsplacering.

En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst.

Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten, Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Arbetsort: Sollefteå, Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Frågor angående befattningen besvaras av

Markus Olsson, Chef Ångermanlands Infanteribataljon

Fackliga företrädare:

OF I 21, Mattias Larsson (Östersund)

Johannes Viklund (Sollefteå)

Ovanstående kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel – 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-05

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 juli 2024
  • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
  • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan