Hemma igen efter utlandstjänst

Försvarsmakten har ett aktivt uppföljningsansvar som sträcker sig fem år efter det att du kommer hem från en internationell militär insats. Som arbetsgivare kommer vi under denna tid utreda behov av stöd, rådgivning och rehabilitering som kan vara en följd av din internationella militära insats.

Före hemkomsten

Kort innan förbandet återvänder till Sverige genomför HR Centrum, avdelningen för Veteranstöd en resa till insatsområdet för att ta reda på hur den aktuella insatsen sett ut. Det är för att de ska få vetskap om stressnivå och arbetsbelastning som kan komma att påverka hemkomst och återanpassning till vardagen för den enskilde individen. Om det finns behov för fortsatt stöd blir soldaterna erbjudna det, i form av exempelvis rådgivning och samtal.

Hemkomstsamtal

När du avslutat en internationell militär insats får du ett så kallat hemkomstsamtal. Beroende på insatsens art samt vilken typ av tjänst du har haft genomförs samtalet antingen i grupp eller enskilt. Utöver detta kommer du också efter vissa insatser att få ett kortare, fördjupat, enskilt samtal som kallas screening. Syftet med hemkomstverksamheten är att ge dig tid och möjlighet att tillsammans med dina kamrater påbörja omställningen till ditt vardagliga liv. Om du har behov av fortsatt stöd kommer HR Centrum att utreda detta och i sådana fall erbjuda dig fortsatta samtal.

Uppföljning 2

Försvarsmaktens ansvar upphör inte i samband med hemkomsten. Som ett ytterligare led i återgången till det vardagliga livet kommer du att kallas till en uppföljning. Normalt sker detta tre till sex månader efter hemkomst. Uppföljningen är obligatorisk och något som du förbundit dig till genom din tjänstgöring i en internationell militär insats.
Under uppföljningen deltar alla i handledarledda samtal. Där ges möjligheten att identifiera och erbjuda stöd till personer som är i behov av det efter sin utlandstjänstgöring. Det finns även möjlighet att anmäla eller komplettera arbetsskadeanmälningar direkt till personalen från HR Centrum, avdelning för Veteranstöd.

Om du eller en kollega mår dåligt efter avslutad insats

Om du mår akut dåligt efter avslutad internationell insats ska du vända dig till sjukvården.
Om det inte är akut, men du känner att du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt sedan du kommit hem kan du söka hjälp och stöd internt.

Om det är en kollega eller annan medarbetare som du märker mår dåligt – uppmana henne eller honom att söka hjälp. Ytterst är det alltid individen själv som ansvarar för sitt eget välmående.

För att få hjälp kontaktar du HR Centrum, avdelningen för Veteranstöd. Genom dem får du kontakt med en handläggare som är specialist på problem som är relaterade till just internationella insatser.

Du kan även vända dig till ditt hemmaförband för att få stöd.

Som ett komplement till Försvarsmaktens ordinarie organisation för uppföljning finns även frivilliga organisationer exempelvis Fredsbaskrarna, dit du kan vända dig om du känner att du vill prata med någon utanför den egna organisationen. Fredsbaskrarnas uppgift är bland annat att bedriva kamratstödjande verksamhet.