Särskilda operationsgruppen – SOG

Särskilda operationsgruppen är en strategisk resurs som leds av chefen för specialförbandsledningen. All personal är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som de konventionella förbanden inte kan lösa. Särskilda operationsgruppen kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras. Förbandets primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

Befattningar

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.

Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Försvarsmaktens specialförband övar på Gotland
Se video   02:49

Läs SOG-chatten

Det var många som ville ställa frågor till Specialförbandsoperatören som under en eftermiddag bemannade chatten på Försvarsmaktens webbplats.

Till chatten

Varför söker ni bara kvinnor?

Det var en av frågorna som dök upp under tema-chatten med en underrättelseoperatör från SOG.

Till chatten