En skyttegrupp har hittat en misstänkt flygbomb på tillfartsvägen till sin observationsplats så du och din ammunitionsröjningsgrupp är på väg fram för att göra en bedömning av ammunitionens status. I samråd med byns ålderman beslutar du att evakuera byborna och använda en röjningsteknik som får flygbomben att sakta brinna upp istället för att detonera med full kraft. Inom loppet av några timmar är hotet från flygbomben eliminerat. Skyttegrupperna kan fortsätta sin framryckning och byborna kan i säkerhet återvända till sina hem.

Som ammunitions- eller minröjningsspecialist arbetar du med kvalificerad röjning av ammunition både nationellt och internationellt. I alla konfliktområden förekommer ett hot från kvarbliven ammunition från exempelvis minfält, ammunition som inte fungerar och lämnats kvar eller gamla ammunitionsförråd.

Som ammunitionsröjningsledare är det din uppgift att oskadliggöra ammunitionen för att skydda civila eller för att möjliggöra att andra förband kan förflytta sig säkert i terrängen. I Sverige händer det att du får till uppgift att oskadliggöra ammunition på militära övningsfält eller att stödja polisen med ammunitionsröjning.

Efter genomförd utbildning till ammunitionsröjningsledare placeras du som chef eller ställföreträdande chef för en grupp som löser uppgifter inom någon av de tre inriktningarna minröjning, röjning av konventionell ammunition, CMD, och röjning av improviserade laddningar, IEDD.

Ammunitionsröjning kan vara fysiskt påfrestande men framförallt kräver arbetet en stark psykisk uthållighet för att klara påfrestningen att under längre tid arbeta i en miljö där risken för att explosiv ammunition kan explodera är överhängande.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs god teoretisk förmåga och teknisk förståelse såväl som praktisk fallenhet. Ammunitionsröjning är ett hantverk som kräver många års erfarenhet för att bli duktig.

Du arbetar ofta självständigt med din enhet och det kräver, utöver din huvudtjänst som ammunitionsröjare, att du har en hög förmåga att genomföra väpnad strid.

Ammunitionsröjningsledarens uppgift är att oskadliggöra ammunition för att skydda civila eller för att möjliggöra att andra förband kan förflytta sig säkert i terrängen.

Liknande befattningar

Pionjärgruppchef

Pionjärgruppbefäl är specialistofficer och leder en grupp på åtta personer som utför fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.