Som ammunitions- eller minröjningsspecialist arbetar du med röjning av ammunition både i Sverige och utomlands. I alla konfliktområden förekommer ett hot från ammunition som lämnats kvar. Det kan exempelvis vara minfält, ammunition som inte fungerat och lämnats kvar eller gamla ammunitionsförråd.

Som ammunitionsröjningsledare är det din uppgift att oskadliggöra explosiva föremål för att exempelvis skydda civila eller för att göra det möjligt för andra förband att kunna ta sig fram säkert. Hemma i Sverige kan du få i uppgift att oskadliggöra ammunition på militära övningsfält eller att hjälpa Polisen med ammunitionsröjning.

Efter genomförd utbildning till ammunitionsröjningsledare blir du chef eller ställföreträdande chef för en grupp som jobbar inom någon av följande tre inriktningar: röjning av minor, röjning av vanlig ammunition (CMD), och röjning av hemmagjorda sprängladdningar (IEDD).

Ammunitionsröjning kan vara fysiskt påfrestande. Framför allt krävs det att du har psykisk uthållighet då du kan arbeta i en miljö där det finns en överhängande risk för att saker kan explodera. Din grupp arbetar ofta självständigt vilket innebär att ni måste vara bra på strid utöver att vara duktiga på ammunitionsröjning.

Som ammunitionsröjningsledare är det din uppgift att oskadliggöra explosiva föremål för att göra ett område säkert att vistas i.

Behörighetskrav

 • Svenskt medborgarskap
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller genomfört någon av följande utbildningar:
  • grundutbildning i minst sex månader enligt 
lagen (1994:1809),
  • grundläggande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2009:4),
  • grundläggande och kompletterande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2010:590), eller
  • militär grundutbildning i minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613).
 • Gymnasieexamen
 • Genomfört antagningsprövning med godkänt resultat
 • Genomfört gruppbefälsutbildning
 • Vissa befattningar har även särskilda krav
 • B-körkort

Liknande befattningar

Pionjärgruppchef

Pionjärgruppbefäl är specialistofficer och leder en grupp på åtta personer som utför fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.