En mina har hittats av en skyttepatrull, och du och din grupp kallas till platsen för att oskadliggöra hotet. Du hjälper din chef att identifiera vad det är för typ av mina eller annan ammunition. Gruppchefen beordrar sedan fram två soldater med tändmedel och en sprängladdning för att förstöra minan medan resten av gruppen står som vaktposter eller förbereder materiel till nästa uppgift. Alla arbetar mycket koncentrerat och effektivt för att se till att det farliga objektet förstörs.

I alla konfliktområden förekommer hot från kvarbliven ammunition. Det kan vara minfält, ammunition som inte fungerat eller gamla ammunitionsförråd. Som ammunitionsröjningssoldat ingår du i en grupp som är specialiserad på att oskadliggöra ammunition, bland annat för att skydda andra soldater eller civila från att skadas.

Som ammunitionsröjningssoldat placeras du i en enhet som huvudsakligen löser uppgifter inom något av områdena minröjning, röjning av konventionell ammunition, CMD eller röjning av improviserade sprängladdningar, IEDD.

Din främsta uppgift som ammunitionsröjningssoldat är att stötta gruppchefen i att hitta och identifiera farliga objekt såsom minor, granater eller flygbomber. Du hjälper gruppchefen att bedöma vilken metod som ska användas för att förstöra dem.

För att lösa dina uppgifter använder du bland annat minsökare och sprängmedel. I din befattning finns möjlighet att specialisera dig som fordonsförare, stridssjukvårdare eller på något av gruppens olika vapen.

Ammunitionsröjningsenheter är ständigt efterfrågade vid Försvarsmaktens insatser både i Sverige och utomlands. Du kan också komma att lösa ammunitionsröjningsuppgifter som stöd till polisen eller på militära övningsområden.

Ammunitionsröjning kan vara fysiskt påfrestande men framförallt kräver arbetet en stark psykisk uthållighet för att klara av att under längre tid arbeta i en miljö med högt hot från oexploderad ammunition.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs både god teoretisk förmåga och praktisk fallenhet. Ammunitionsröjning är ett hantverk som kräver många års erfarenhet för att bli duktig.

En ammunitionsröjningssoldat ingår i en grupp som lokaliserar, identifierar och oskadliggör ammunition.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Röjdykare

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.

Ingenjörtrupper minerar väg

Övning i så kallad vägförstöring då man med hjälp av minor hindrar en fiende från att kunna ta sig fram på en viss väg.