För en minut sedan sov alla utom vaktposterna. Nu är hela förbandet på fötter. Från ingenstans har ni attackerats med artillerield. Du skyndar dig för att nå radarvagnen. När du stänger dörren och föraren rullar ut från lägret tonar larmet långsamt bort. Din uppgift är att med radar hitta fiendens pjäser så att det egna artilleriet kan bekämpa dem. Hur många timmar ni har framför er i den trånga vagnen är omöjligt att säga.

Huvuduppgiften för alla som jobbar inom specialistinriktningen indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig och sedan vidarebefordra dessa till de som hanterar vapnet. Ni fungerar stödjande till stridande enheter.

Artilleriradargruppen eller "artradargruppen" som den också kallas, använder radar för att lokalisera granater i luften. Genom diverse uträkningar kan gruppen ta reda på varifrån granaten kommer och var den kommer att landa.

Du börjar som ställföreträdande chef för artradargruppen och har ansvar för radarvagnen och reservutrustning. Efter en tid kan du sedan bli chef för hela gruppen.

Er arbetsmiljö i fält är datoriserad och teknisk, eftersom arbetet handlar om att få radarn att fungera och att tolka radarinformationen. Det sköter du från din arbetsplats inne i radarvagnen. Även om arbetspassen är långa måste du hålla skärpan i alla lägen.

Efter ett par år som gruppchef för en enhet kan du avancera mot en stridsledande befattning, till exempel för artilleriets sensorer, eller mot ställföreträdande plutonchef.

Du studerar vid Markstridsskolan i Kvarn samt vid Artilleriets stridsskola i Boden. Utbildningen är uppdelad i tre block.

Det första blocket fokuserar på teoretiska ämnen som krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållande samt fysiskt stridsvärde. Därpå följer det funktionsinriktade blocket som varvar teoretisk kunskap med praktisk förmåga i allt större utsträckning.

Det sista, befattningsinriktade, blocket genomförs efter din examen och anställning. Här får du fördjupade kunskaper och färdigheter i den befattning du ska tillträda i insatsorganisationen.

När du är klar med din utbildning påbörjar du din anställning vid artilleriregementet A9 i Boden. A9 är huvudplattform för utbildning inom indirekt bekämpning i Försvarsmakten och organiserar två haubitsbataljoner i insatsorganisationen. A9 är funktionsföreträdare för CAS (Close Air Support, markunderstöd från luften) och utbildar FAC-flygledare – de som leder in flyg för markmålsbekämpning.

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Svenska 1, 100 p.
  • Engelska 5, 100 p.
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen

Liknande befattningar

Eldledningsgruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att understödja andra förband med att ta ut koordinaterna för var motståndaren befinner sig, för att kunna bekämpa målet med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.

Underrättelseledare sensor radar

Som specialistofficer och underrättelseledare inom luftvärn sensor ansvarar du för en radarstation med uppgift att lokalisera luftfarkoster.

Väderplutonchef ställföreträdande

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Indirekt eld

Strid med understöd av indirekt eld.