I tre veckor har ni sökt skydd i öde förortsbebyggelse. Varje gång du som operatör avfyrar haubitsen röjer de grova kanonskotten ert läge – och ni måste omgruppera. Insatsen börjar alltmer betraktas som en framgång, något du och dina kollegor kan ta en viss del av äran för.

Som artillerisoldat jobbar du med någon av inriktningarna ammunition, förare, operatör, rekognosering eller skytt, och ingår i en grupp. Förutom att träna på de jobb som ingår i din inriktning övar du till vardags allt från strid till sjukvårdstjänst och fystränar regelbundet.

En ammunitionssoldat arbetar med transport och ammunitionshantering. Du kör en tung lastbil och levererar den till kompaniets pjäser. En stor del av arbetet går ut på att öva med ditt fordon i olika situationer.

Som förare eller skytt i pansarterrängbil kör du kompanichefen med ledningslag eller någon annan grupp som behöver säker transport. Du är antingen förare eller har hand om vapensystemet. Du sköter också radiosystemet.

Som förare eller operatör på ett hjulhaubitssystem (en sorts kanon) ska du lära dig både förarens och operatörens uppgifter. Du tränar på att hantera den tunga terrängvagnen i olika miljöer och på att göra i ordning vapensystemet inför skjutning.

Som rekognosceringssoldat jobbar du i en grupp på fem till sju soldater som åker före förbandet och undersöker terrängen för att hitta bästa platsen att stå och avfyra vapensystemen, var ni kan ha era tält och hur förbandet kan ta sig fram.

Du utbildas till att kunna medverka i internationell miljö vid både humanitära insatser och väpnad strid. På plats kommer ni inte nödvändigtvis att arbeta med artilleriuppgifter, ni kan till exempel få patrullera som ett skyttekompani.

En påfrestande del av jobbet är att du ibland måste sitta stilla ett helt dygn i ett litet utrymme. Du kan också behöva bära tung utrustning långa sträckor till fots. Det är därför viktigt att du är tålmodig och att du är flexibel så att du snabbt kan växla tempo från lugn till väldigt intensiv aktivitet. Du måste också gilla att arbeta i grupp.

En artillerisoldat levererar ammunition till artilleripjäser, transporterar grupper som behöver splitterskyddad transport, är förare eller operatör på ett hjulhaubitssystem eller rekognoscerar terräng.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen. 
Indirekt eld

Strid med understöd av indirekt eld.