Som artillerisoldat ingår du i en grupp där du jobbar med en specifik inriktning. Det kan exempelvis vara att leverera ammunition, köra fordon eller hantera en kanon. Förutom att träna på dina arbetsuppgifter övar du allt från strid till sjukvård.

Rollen som artillerisoldat kräver att du är såväl tålmodig som flexibel. Ibland behöver du vara uthållig och andra gånger behöver du växla upp tempot snabbt. Du kan också behöva bära tung utrustning långa sträckor till fots. Du måste också gilla att arbeta i grupp.

Du utbildas också i att kunna arbeta på internationell insats. På plats kommer du inte nödvändigtvis jobba med artilleriuppgifter, utan kan till exempel få patrullera som ett skyttekompani.

Inriktningar

Om du inriktar dig mot transport och ammunitionshantering kör du en tung lastbil och levererar ammunition till kompaniets pjäser. En stor del av arbetet går ut på att öva med ditt fordon i olika situationer.

Du kan också inrikta dig mot förare eller skytt i pansarterrängbil. Då sköter du säkra transporter av andra grupper. Förutom att köra bilen eller hantera vapensystemet sköter du fordonets radiosystem.

Du kan också arbeta som förare eller operatör på ett så kallat hjulhaubitssystem. Det är en kanon där du får lära dig både förarens och operatörens uppgifter. Du övar på att hantera kanonen i olika miljöer och på att göra i ordning vapensystemet inför skjutning.

Rekognosering handlar om att undersöka omgivningen för att hitta bästa plats att placera era vapensystem och tält. Som rekognoseringssoldat jobbar du i en grupp på fem till sju soldater som åker före förbandet och undersöker terrängen.

En artillerisoldat levererar ammunition till artilleripjäser, transporterar grupper som behöver splitterskyddad transport, är förare eller operatör på ett kanon.

Behörighetskrav

  • Svenskt medborgarskap. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Godkänt resultat i:
    • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
    • Svenska 1
    • Engelska 5
  • Godkänt resultat för denna befattning vid mönstring/antagningsprövningen. 
Indirekt eld

Strid med understöd av indirekt eld.