Du och dina kamrater har begett er till en plats uppe på en hög höjd med er bandvagn där ni grupperat artillerilokaliseringsradarn, alltså ställt upp den, genom att bland annat resa antennen och starta datorerna. Du sköter radarsystemet medan en av dina kamrater via radio har kontakt med andra förband. Via radarsystemet upptäcker du att ett annat förband riskerar att bli beskjutna – men ni varnar dem snabbt så att de hinner ta skydd, samtidigt som ni informerar egna artilleripjäser så att de kan besvara elden.

Som artilleriunderrättelsesoldat är du radaroperatör i en grupp på 4–6 personer som färdas i en bandvagn. Ni lokaliserar motståndarens artilleri- och granatkastarförband genom att söka av lufthavet med hjälp av högteknologisk radar.

Radarn kan räkna ut var pjäsen som avfyrat en granat befinner sig, så att ni kan varna egna enheter och hjälpa till att bestämma var det fientliga artilleriet befinner sig så att det kan bekämpas.

Det är mycket viktigt att du har goda kunskaper i hur artilleri, granatkastare och andra fientliga vapensystem som upptäcka av radarn fungerar, så att du snabbt kan tolka och bedöma det du ser på dataskärmen.

I ditt vardagliga arbete övar du mycket på markstrid eftersom du och din grupp arbetar självständigt och därför måste kunna klara en stridssituation själva. Ni övar på enkla försvarsskjutningar, till exempel att försvara en höjd där ni befinner er mer ert radarsystem.

Du får också lära dig grundläggande sjukvård som första hjälpen, så att du kan ta hand om sårade kamrater på plats om det skulle behövas.

Jobbet är vanligtvis inte särskilt fysiskt krävande eftersom utrustningen fraktas i fordonet. Däremot kan det bli långa pass framför skärmen då du övervakar, så du behöver ha god uthållighet och bra koncentrationsförmåga.

Du behöver också vara tekniskt lagd, då du har mycket utrustning att sköta. Du ska även klara av att utföra enklare reparationer och underhållsarbeten på radarelektroniken.

En artilleriunderrättelsesoldats huvuduppgift är att lokalisera motståndarens artilleri- och granatkastarförband.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen

Liknande befattningar

Sensorsoldat

Som sensorsoldat stödjer du egna eller andra enheter genom att lokalisera motståndarnas utskjutningsanordningar för indirekt eld.

Indirekt eld

Strid med understöd av indirekt eld.