Det är tidig aprilmorgon. Du befinner dig vid en kajanläggning i ett tillfälligt basområde vid Sveriges kust. I morgondiset närmar sig ett av marinens fartyg, på väg in mot kaj för att komplettera förråden. Du och dina kamrater säkrar närområdet för att upptäcka och hantera eventuella hot från land. Utanför kajen patrullerar fler kamrater i en stridsbåt och en gruppbåt, beredda att upptäcka och hantera eventuella hot på vattenytan.

Som basskyddssoldat är du en viktig länk i skyddet och bevakningen av marinens basområden och örlogsfartyg. Du löser uppgifter i fred, kris och krig, såväl i Sverige som internationellt i samband med marin insats eller övning.

Du ingår i en patrull som löser sina uppgifter vid en ordinarie bas, och vid behov tillfälliga basområden, nationellt eller internationellt.

I det dagliga arbetet jobbar du huvudsakligen inom ramen för insats, bevakning eller skydd vid en bas eller ett basområde. Oregelbundna arbetstider är vanligt, och tjänsten innebär ofta schemalagt skiftesarbete med natt- och helgtjänstgöring. Du och dina kamrater ansvarar bland annat för tillträdesskydd, skydd vid säkerhetsarbeten och transporter. Ni genomför också bevakning av garnisonsområdet och skyddsobjekt som till exempel örlogsfartyg.

Tillsammans med din grupp vidareutbildas du ständigt. Det handlar om allt från enskilda lektionspass på ordinarie arbetsplats till veckolånga övningar på andra platser runt om i landet. Även vissa tilläggsutbildningar genomförs vid andra förband eller skolor inom Försvarsmakten, vilket innebär att du som soldat under vissa tider kommer att befinna dig på annan plats än din normala tjänstgöringsort.

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår även fysisk träning, vård av materiel, fordon och utrustning, deltagande i möten och planeringsarbeten vid gruppen och plutonen. Dessutom tillkommer särskilt beordrad beredskap eller andra uppdrag, som exempelvis ceremonitjänst och högvakt. 

Som basskyddssoldat ska du kunna verka i olika miljöer och under olika klimat- och väderförhållanden. Arbetet innebär påfrestningar på dig, både fysiskt och psykiskt, och det är därför viktigt att du har en god hälsa och är i övrigt frisk. Tjänsten kan emellanåt upplevas rutinmässig, men det gäller att ändå vara professionell och ha sådan mental beredskap att du och din grupp snabbt kan växla tempo och leverera på full effekt när det krävs.

Som basskyddssoldat kan du vidareutbildas inom olika områden band annat till fordonsförare, båtförare, understödsman och skarpskytt.

Basskyddssoldatens främsta uppgift är att tillsammans med sin grupp upptäcka, analysera och hantera hot mot fasta och tillfälliga marinbaser.

Fördjupning till utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning i förbandet Marinbasens Basskyddskompani.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen

Liknande befattningar

Flygbassäkerhetssoldat

Flygbassäkerhetssoldaten har till uppgift att skydda flygvapnets flygplan, helikoptrar och personal.

Stridsledningssäkerhetssoldat

Stridsledningssäkerhetssoldaten har till uppgift skydda flygvapnets och stridsledningsbataljons stridsledningscentraler, radarstationer och radiomaster.

Basskyddskompaniet är den del av den Marina Basbataljonen som ansvarar för skydd och bevakning av marina stridskrafter i och utanför våra örlogsbaser.