Det är tidigt på morgonen när du och din besättning lägger ut från land. Ett larm från sjöräddningscentralen om en försvunnen person kom för en timme sedan och nu har din enhet fått i uppgift att delta i eftersökandet. Du ger order till besättningen om hur spaningen ska genomföras och sedan börjar ni färdas längs kuststräckan. Du vet att varje sekund räknas.

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. Det innebär att du måste kunna hantera många uppgifter samtidigt. Förutom att styra och navigera båten är det du som för befälet över besättningen. Du ger order om hur ni ska lösa er uppgift och ansvarar dessutom för sambandet på båten och agerar övningsledare under övningar.

Hemvärnets båtar används för att utföra uppdrag i skärgårdsmiljö. Som båtförare ska du kunna föra befälet över båten såväl vid ytspaning och övervakning som vid stridssituationer eller insatser till stöd för samhället vid kriser.

För att vara båtförare måste du ha ledaregenskaper och vara ansvarsfull som person. Det är du som kontrollerar att alla säkerhetsföreskrifter följs, att båten har fått rätt underhåll och att besättningens sömnläge är godtagbart.

Det ställs höga krav på dig under utbildningen. Du får både praktisk och teoretisk undervisning som behandlar allt från juridiska frågor till hur man löser tekniska problem som kan uppstå i båten.

Som båtförare i Hemvärnet kan du bland annat använda G-båt (gruppbåt), Stridsbåt 90, Stridsbåt 90 E och i vissa fall tung trossfärja (600 båt).

Du som vill bli båtförare anmäler ditt intresse hos din lokala utbildningsgrupp eller Södertörnsgruppen. Utifrån din bakgrund och dina förkunskaper skräddarsys en kurs som passar just dig. För dig som vill bli stridsbåtsförare måste även en kompletterande prövning genomföras vid Rekryteringsmyndigheten eller Försvarsmaktens HR-Centrum.

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. I dina uppgifter ingår att styra och navigera båten, samt att föra befälet över besättningen.

Liknande befattningar

Stridsbåtsförare

Stridsbåtsföraren är ansvarig för framförandet av stridsbåten samt att fungera som ställföreträdande stridsbåtschef.