Det är tidig morgon och du befinner dig i stallet för att ta hand om hästskötseln innan dagens ridlektion börjar. I nästa stund kan du befinna dig i skogen och öva förflyttning med din grupp och andra färdigheter som skyttesoldat.

Som beriden högvakt arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Som beriden högvakt kommer du att utbildas i olika vapensystem, exercis och ridning. Den grundläggande ridutbildningen innehåller ridning, hästkunskap och stallskötsel. 

Din krigsuppgift är att verka i huvudstaden för att i första hand skydda försvarsmaktsledningen och regeringen. I stridsutbildningen ingår därför strid i bebyggelse som ett fokusområde. I varje grupp finns det olika befattningar, bland annat gruppchef, signalist, fordonsförare och kulspruteskytt.

En beriden högvakt genomför beridna vaktparader i samband med statsceremoniella uppdrag och strider mot fienden inne i centrala Stockholm.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.
LIVBATALJON

Livbataljon har en central roll vid högtidliga ceremonier såsom riksdagens öppnande, kungens födelsedag och vid viktiga statsbesök, till exempel när utländska statschefer besöker Sverige.

Livgardets Livbataljon

Livbataljon är ett nytt insatsförband som verkar nationellt med inriktning mot bevakningsuppgifter och statsceremoniell tjänst.