"Ställning till bordning" ljuder i moderskeppets högtalare och du som ombordbaserad bordningssoldat växlar snabbt på i sinnet för att inta högsta bordningsberedskap. Du förbereder vapen, personlig materiel och din befattningsutrustning noggrant. Bordningstroppen och hela fartygsbesättningen involveras i beredskapshöjningen.

Det handlar om en misstänk kränkning av Sveriges territorium sker just nu av ett utländskt fartyg vars status inte kunnat bestämmas. Fartyget svarar inte på anrop och högre chef har beslutat att borda fartyget för att klarlägga dess nationalitet och ställning, rör det sig om ett statsfartyg eller ett enkelt handelsfartyg.

Du som signalist på bordningsgruppen kontrollerar att all utrustning fungerar så att ni kan kommunicera med övriga i gruppen och upp till troppchefen. Din grupp lastar och sjösätter er RHIB-båt. Du och de övriga enheterna på fartyget rapporterar över radion att ni är i position och redo för uppdraget.

Trots mörkrets intåg, allt högre sjögång och ökad puls känner du dig ändå trygg. Du vet var du har dina kamrater och ni har tränat för detta otaliga gånger.

Bordningssoldatens huvudsakliga uppgift ligger i att fysiskt kontrollera fartygs status och så även kunna ta kontroll över fartyg i hela konfliktskalan upp till väpnat motstånd.

Fördjupning till utbildningen

Som soldat på bordningstroppen tjänstgör du på en befattning som prickskytt, signalist, båtförare eller sjukvårdare för att tillsammans med dina gruppmedlemmar bilda en resurs för bordning av fartyg inom amfibie eller marinen.

Du som bordningssoldat löser din huvuduppgift ombord fartyg där ett väpnat motstånd ställer höga krav på att individen ska kunna agera självständigt och fatta komplexa beslut med knappa tidsförhållanden. Förutom att säkra ett fartyg kan du ha i uppgift att kontrollera last, papper, besättning samt kunna agera skyddsstyrka på fartyg i högriskområden. Bordningstroppen använder sig av stridsbåt eller helikopter för förflyttning till och från fartyg. 

Bordningstroppen är för svenska marinen en unik resurs och du som bordningssoldat övar och utbildar dig frekvent med andra förband i Försvarsmakten och andra nationer för att bibehålla bordningsförmågans utveckling. 

Övrig information

Du som söker till bordningstroppen ska ha genomfört en godkänt värnplikt alternativs en grundutbildning. Inför en anställning genomför du en kompletterande prövning. Testerna består bland annat av kognitiva tester, psykolog- och befälsintervjuer, läkarundersökning samt fysiska tester.