Broplutonen har fått order om att bygga en bro över en 100 meter bred flod där alla befintliga broar sprängts bort. Tillsammans med rekognoseringsstyrkan, kompanichefen och plutonchefen färdas du dit med båt. Som brospecialist är det din uppgift att leda arbetet för att ta reda på vad som behöver göras innan en förbindelse över floden kan skapas. Du styr i vilken ordning lastbilarna med båtar och brodelar sjösätts samt hur bron ska sättas ihop. En timme senare leder ni över första kompaniet.

I ditt arbete som brospecialist kommer du att verka som gruppchef för en brogrupp. Er huvuduppgift är att bygga broar för att säkerställa förbandets rörlighet. Broar behövs över så kallade avbrott, som till exempel över vattendrag, älvar och floder, men också över till exempel raviner som finns i området där förbandet ska verka, eller på vägen till ett insatsområde.

Typen av bro som du är med och bygger beror på hur avbrottet ser ut. Är det en bred älv eller flod bygger ni en flytande bro som kan vara flera hundra meter lång. Är avbrotten kortare, saknar vatten eller har branta kanter bygger ni en fast bro.

I vissa lägen arbetar du under stark tidspress. Vissa broar, både flytande och fasta, är därför konstruerade för att kunna byggas på mycket kort tid, från några minuter upp till 90 minuter. Dessa broar finns dock i begränsad mängd vilket gör att en snabbyggd bro efter en kort tid måste ersättas med en bro som tar lite längre tid att bygga, från några timmar till några dagar. Sådana broar kan ligga kvar under längre tid.

Som specialistofficer brosystem kommer du att bli expert på att planera, leda och utbilda soldater, och så småningom också befäl på alla förekommande brosystem. Gruppen måste också lära sig mycket mer än att bygga broar vilket innebär att du som specialist även kommer att utbilda på exempelvis vapenhantering, strid och förläggningstjänst, men också på lastbil, kran, hjullastare, arbetsbåtar, färjor och sjösäkerhet.

Arbetsmiljön varierar mycket, från grundutbildningen på kaserngård och i lektionssal, till fortsättningsutbildning i fält och utbildning för att träna sig i internationell miljö. Du måste vara motiverad och intresserad och ha en hög teknisk förståelse eftersom du ska kunna leda och utbilda andra på komplexa konstruktioner.

Egenskaper som personlig mognad och lugn är högt värderade eftersom konstruktionerna du arbetar med är tunga, och ett stressat eller omoget beteende kan leda till allvarliga personskador.

Efter hand kommer du att börja jobba på din pluton/grupp med utbildning av soldater. Samtidigt görs en individuell plan för vilka kurser du ska gå för att kunna utvecklas vidare inom ditt område, få erfarenhet och lära dig mer om olika brosystem.

Efter utbildningen kan du söka anställning som brospecialist inom fältarbetsfunktionen vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.

En brospecialist verkar som gruppchef för en brogrupp. Huvuduppgiften är att bygga broar för att säkerställa förbandets rörlighet, genom att ta sig över avbrott, som vattendrag och raviner.

Liknande befattningar

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.