Du svettas under den heltäckande skyddsdräkten när du kliver in i den den nedlagda fabriken. Din grupp befinner sig i ett insatsområde och ni har fått information om att fabriken används för tillverkning av kemiska stridsmedel. Du leder arbetet när gruppen snabbt genomsöker lokalen och snart ger indikeringsinstrumenten omslag. Ni tar prover och efter analysen i det mobila CBRN-laboratoriet kommer svaret: ni har hittat kemikalier som används för framställning av kemiska stridsmedel.

Som CBRN-gruppchef leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från CBRN-hot: kemiska och biologiska stridsmedel, radiologiska och nukleära händelser. Det kan till exempel handla om att söka rätt på och identifiera faror i form av kemiska och biologiska ämnen eller att stoppa smittsamma sjukdomar. Arbetet sker ofta i förberedande syfte.

Din grupp kan vara inriktad på detektering eller sanering. Att detektera CBRN-faror innebär att söka rätt på och identifiera hot. Regrupperna som arbetar med detektering, har med sig mycket utrustning för provtagning och mätning av gaser och strålning. Som officer är det din uppgift att ansvara för samarbetet med de människor som finns i området där din grupp befinner sig. Du ansvarar även för att det gruppen upptäcker dokumenteras. Att föra noggranna anteckningar, fotografera och intervjua människor ingår i arbetet. Du hanterar mycket information och måste därför vara strukturerad och stresstålig.

Att vara inriktad på sanering innebär att rengöra personal eller objekt från olika typer av skadliga ämnen eller strålning. Det kan handla om C-stridsmedel, industrikemikalier eller strålning, till exempel från strålkällor som används i industrier.

Arbetet som CBRN-gruppchef kan vara mycket fysiskt krävande, särskilt om du leder en saneringsgrupp. Skyddsutrustningen är tung, tät och varm. Skyddsmasken gör att du ser och hör sämre och får svårt att känna igen folk omkring dig. Det kan skapa stress.

I det dagliga arbetet ingår också att fungera stödjande för det civila samhället. Då har du och din grupp i uppgift att kartlägga farliga ämnen som kan förekomma i till exempel transporter, hamnar, kraftverk, fabriker eller lager.

När din grupp inte utför insatser utbildar du soldater och deltar i övningar. Du börjar som gruppchef för åtta soldater inom ett förband. Du har möjlighet att via yrkes- och befattningskurser gå vidare till en befattning med större ansvarsområden.

Som CBRN-gruppchef leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från CBRN-hot: kemiska och biologiska stridsmedel, samt radiologiska och nukleära händelser.

Liknande befattningar

CBRN-operatör

Som operatör och specialistofficer med inriktningen CBRN är du i första hand en fackman med djupa kunskaper inom ditt arbetsområde. Du måste vara tekniskt lagd, men även fysiskt och psykiskt stark.

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.