Solen gassar i ökenområdet. Du och din grupp har just har tagit prover i ett laboratorium efter misstankar om att lokalen används för tillverkning av biologiska stridsmedel. Nu återstår att transportera proverna till det mobila laboratoriet för analys. På väg mot fordonet börjar smatter från ett automatvapen eka i ökenlandskapet och gruppchefen ropar att alla ska inta sina eldställningar. Iklädda full skyddsutrustning motar ni tillbaka eldöverfallet.

Som specialistofficer och operatör med inriktningen CBRN arbetar du och dina kollegor med att bekämpa kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot, så kallade CBRN-hot. Din roll i CBRN-gruppen är att vara en fackman med djupa kunskaper inom ditt område, men du ska även kunna agera ställföreträdande gruppchef.

Dina arbetsuppgifter beror på vilket område du har specialiserat dig inom. Det kan vara detektering, sanering eller ledningssystem.

Att detektera innebär att söka rätt på och och identifiera CBRN-hot. Uppgiften kräver mycket utrustning för provtagning och mätning av gaser och strålning. Arbetet kräver också noggrann dokumentation i form av anteckningar, foton och intervjuer. Du hanterar en stor mängd information och du måste därför vara strukturerad och målinriktad.

Saneringsgruppen genomför sanering av människor, materiel eller fordon som blivit kontaminerade, det vill säga utsatta för skadliga ämnen eller strålning. Du som är CBRN-operatör i en saneringsgrupp har alltid skyddsutrustning på dig när du utför din uppgift, eftersom du arbetar nära CBRN-faror.

Om du specialiserat dig på arbetsområdet ledning är din uppgift att se till att förbandet fungerar rent tekniskt. Du upprättar och leder sambandssystemen och stödjer förbandschefen vid militära operationer. I denna befattning hanterar du mycket information och arbetar tidvis under stress.

Oavsett vad din grupp är specialiserad på inom CBRN är ni också väl tränade i strid. Den personliga skyddsutrustningen gör det möjligt för dig och din grupp att strida och lösa andra uppgifter i miljöer som är skadliga och förorenade, så kallade CBRN-miljöer.
Att arbeta i skyddsutrustningen kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Därför är det av stor vikt att du som CBRN-operatör har både god fysik och ett starkt psyke för att klara av dina uppgifter.

Som operatör har du många möjligheter att avancera inom förbandet via yrkes- eller befattningskurser. Du kan även bli CBRN-expert i förbandsstaben. En annan väg är att söka en labbutbildning och börja arbeta med det mobila analyslabbet i fält.

Som operatör och specialistofficer med inriktningen CBRN är du i första hand en fackman med djupa kunskaper inom ditt arbetsområde. Du måste vara tekniskt lagd, men även fysiskt och psykiskt stark.

Liknande befattningar

CBRN-gruppchef

Som CBRN-gruppchef leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från CBRN-hot: kemiska och biologiska stridsmedel, samt radiologiska och nukleära händelser.

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.