Du öppnar dörren till det illegala labbet en aning på glänt. Din skyddsmask och stridsdräkt med ett foder av aktivt kol står emot alla kemiska ämnen. Dina instrument ger inga utslag på luften som sipprar ut i dörrspringan och du och din grupp öppnar dörren och går in. Ni möter ett illa skött labb med mängder av provrör och spill på golvet. Du kartlägger lokalen och tar prover. Med hjälp av fältanalysinstrumenten identifierar du komponenter för senapsgastillverkning.

DIM-soldat står för Chemical-Detection Identification Monitoring. I ditt arbete som DIM-soldat ingår du i en grupp om 8 personer som har till uppgift att undersöka områden som är viktiga för samhället eller Försvarsmakten – till exempel hamnar, flygplatser eller industrianläggningar – för att se om där finns farliga kemiska ämnen.

Du tillhör rekognoseringsgruppen, där också bland annat saneringssoldater ingår. Du och din grupp ska snabbt kunna ge er ut på egen hand och lösa uppgifter under flera dagar i sträck om ett hot skulle uppstå eller om en CBRN-händelse, alltså en kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär händelse.

Som DIM-soldat är du delaktig i hela insatsen, från planering till efterarbetet med att skriva rapporter och andra uppgifter.

Du använder dig i ditt arbete av indikeringsinstrument – mätinstrument som kan identifiera förekomsten av biologiska och kemiska ämnen samt strålning från olika källor – som du bär i handen eller på kroppen.

För att sedan analysera ämnena använder du avancerade fältanalysinstrument som kan lukta eller suga upp ämnen i både gas-, flytande eller fast form. För att få en mer exakt analys behöver ämnena analyseras vid ett fältlaboratorium.

Som DIM-soldat strävar du mot att bli expert på ditt område och att snabbt lära dig hur man hanterar farliga ämnen, främst kemiska. Grundläggande är att du lär dig hur du ska använda dina mätinstrument för att få fram de fakta du behöver – och för att du ska kunna identifiera de ämnen du undersöker och på så vis veta hur farliga de är.

Du övar till vardags hela tiden på att hantera instrumenten praktiskt. Du får också teoretisk kemiutbildning och övar tillsammans med din grupp de metoder som används vid olika scenarion, och får lära dig vistas och arbeta på ett säkert sätt i kontaminerade miljöer och industrier.

Både materiel och metoder kräver en stor förståelse för bakomliggande naturvetenskapliga principer och därför är det en fördel om du har en naturvetenskaplig bakgrund.

Du måste också vara mycket noggrann och uthållig, och eftersom dina arbetsuppgifter ofta är komplexa och krävande behöver du kunna fokusera och agera tålmodigt under lång tid i sträck.

DIM-soldaten undersöker med hjälp av indikeringsinstrument områden som hamnar, flygplatser eller industrianläggningar för att se om där finns kemiska eller andra farliga ämnen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Saneringssoldat

Saneringssoldaten planerar och förbereder för att förebygga behovet av sanering och därigenom minimera skador om en olycka med farliga kemiska ämnen skulle inträffa.

CBRN-övningen RECCEX

Sverige (SkyddC) stod som värd för den internationella övningen RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) i Umeå-området.