Du och din nya grupp är ute på er första övning. Er uppgift är att lokalisera och mäta in motståndare som hotar ett av era jägarförband. Med två radiokanaler i ena örat och ljuden från soldaternas förberedelser i det andra sitter du fördjupad i mätutrustningens alla data. Du håller upp en hand och får några sekunders tystnad. Det räcker för bringa reda i informationen. Du låter en av soldaterna sammanställa eldordern till granatkastargruppen, men inte innan du själv har provräknat allt en gång.

Som eldledningsgruppchef får du från kompani- eller bataljonschef order om att understödja stridande förband. Du lokaliserar, identifierar och mäter in målet för att kunna bekämpa det med granatkastare och/eller artilleri. Du ger därefter eldorder till artilleri- och granatkastarenheterna. Eldlednings- och granatkastargrupperna jobbar nära tillsammans och fungerar understödjande till stridande förband.

Din viktigaste uppgift är att upptäcka och identifiera mål med olika typer av mätinstrument, samt att leda in granatkastareld och artillerield mot de upptäckta målen. Med hjälp av instrumenten mäter du avstånd, vinklar, och hastighet.

För eldledningsgruppchefer finns inriktningarna tung eller lätt mekaniserad bataljon. Inom inriktningen tung mekaniserad bataljon använder ni stridsfordon och inom lätt mekaniserad bataljon färdas ni med bandvagn eller motsvarande fordonstyper, det vill säga splitterskyddade hjulfordon av olika slag.

Du ska fungera som instruktör och utbilda soldater mot de befattningar som finns i en eldledningsgrupp, exempelvis eldledningsbiträde, eldledningssignalist och förare. Inom tung mekaniserad bataljon utbildar du även skytten på stridsfordonet.

Arbetsmiljön varierar beroende på om du är i kasern eller fält. I perioder av kasernliv har du mer normala arbetsdagar, men du kommer antagligen främst att verka i fält, vilket både är krävande och roligt. Då övar du tillsammans med din grupp olika typer av insatsförlopp.

Arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande. Det är tungt att förflytta mätinstrument och sambandsutrustning. Du hela tiden måste vara koncentrerad så att det inte blir fel när målen mäts in. Goda kunskaper i matematik och framförallt huvudräkning är därför nödvändiga.

Som eldledningsgruppchef måste du också kunna hantera mycket information. Du lyssnar ofta på en eller två olika radiofrekvenser, samtidigt som du leder en vagn eller grupp i arbetet.

Du genomför din utbildning vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Som eldledningsgruppchef lokaliserar du mål som granatkastare och artilleri sedan bekämpar, samt utbildar soldater i eldledningsgruppens olika befattningar.

Liknande befattningar

Eldledningsgruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att understödja andra förband med att ta ut koordinaterna för var motståndaren befinner sig, för att kunna bekämpa målet med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.

Elden ligger rätt!

Strid med understöd av indirekt eld.