Du och din eldledningsgrupp befinner er mitt emellan motståndarens artillerield och ditt eget förband. Din grupp har fått i uppgift att med hjälp av stridsflyg lokalisera, identifiera och bekämpa fiendens artilleripjäser. Plötsligt upptäcker du ett fientligt luftvärnssystem som skyddar motståndarens grupperingsplats. Du orienterar gruppcheferna om vart de står. Gruppchefen, tillika eldledare ger dig order. Du repeterar ordern och mäter sedan in målet med hjälp av ditt eldledningsinstrument. Laserekot ger dig ett avstånd på målet och en riktning som sedan omvandlas till koordinater på målets position som fylls i ett dataformat.

Formatet skickas sedan via radio bort till artilleriets pjäser som gör sig klara för att skjuta. Dina gruppchefer samordnar attacken mellan artilleriet och flyget. När de första granaterna slår ned kommer du med förslag på hur gruppen skall flytta den indirekta elden för att få träff. När granaterna slår ned andra gången träffar de luftvärnssystemet. Så fort sista granaten har landat anmäler du det till din gruppchef som kallar in attacken från stridsflygplanen mot det fientliga artilleriet.

Din huvuduppgift som soldat på en eldledningsgrupp är att biträda din eldledare med att ta ut koordinaterna, riktning, avstånd och höjddifferens för var motståndaren befinner sig. Detta för att fienden skall kunna bekämpas med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.

Ni använder i huvudsak eldlednings- och observationsinstrument eller eldledningspansarbandvagn för att ta ut koordinaterna, men tar också hjälp av karta, kikare och kompass.

Arbetet ställer stora krav på initiativförmåga, noggrannhet och precision vid lösandet av uppgifter. Tjänsten är fysiskt och psykiskt krävande då den innebär långa förflyttningar med tung packning. Eldledningssoldaten verkar i alla väder och miljöer under lång tid utan hjälp från andra vilket ställer högra krav på uthållighet.

En eldledningssoldat tar ut koordinater, riktning, avstånd och höjddifferens för var motståndaren befinner sig. Detta för att fienden skall kunna bekämpas med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Eldledninggruppchef granatkastare

Som eldledningsgruppchef lokaliserar du mål som granatkastare och artilleri sedan bekämpar, samt utbildar soldater i eldledningsgruppens olika befattningar.

Eldledningsgruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att understödja andra förband med att ta ut koordinaterna för var motståndaren befinner sig, för att kunna bekämpa målet med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.