Det är mörkt och kallt, och det karaktäristiska dova mullret från flygplanet får din puls att stiga där du sitter tillsammans med din grupp i ett transportplan en bit ifrån insatsområdet. Nu får ni klartecken att göra er beredda, och rampen fälls med ett hydrauliskt surrande ljud. Plötsligt ges grönt ljus. Du tar steget, känner vindstöten och strax därpå hänger du i fallskärmen och blickar ut över det mörka landskapet under dig. Ljudlöst glider du genom luften mot målområdet.

Du och din grupp transporteras med flygplan för att kunna släppas från hög höjd och ljudlöst glida mot det område ni ska verka i. Du hämtar information genom fast eller rörlig spaning på barmark och i vintermiljö.

Fast spaning innebär att ni dolt spanar från en och samma plats mot ett eller flera objekt, till exempel en vägkorsning eller brobyggnad. Rörlig spaning innebär att ni spanar medan ni förflyttar er och kan pågå under flera dygn. Kanske spanar ni mot en byggnad från olika håll.

Underrättelsematerialet ni inhämtar kommer att ligga till grund för beslut på högre nivå och kan vara avgörande för en positiv händelseutveckling.

Som fallskärmsjägare kommer du under ett flertal gånger bedriva fast spaning i upp till tre veckor och ofta under mycket extrema förhållanden. Du kommer att utbildas i att använda olika typer av kommunikationsutrustning och optisk materiel som kikare och bildförstärkare, som gör att du kan lösa dina spaningsuppgifter även i mörker.

Du kommer att få en befattning som är unik för den grupp som du verkar i, vilket innebär att du blir gruppens specialist på just det området.

Den grupp du tillhör måste också kunna lösa kvalificerade stridsuppgifter långt bakom fiendens linjer – området där fienden befinner sig. Som fallskärmsjägare arbetar du oftast i grupp eller i så kallade stridspar, två och två, aldrig enskilt. Dina kunskaper och färdigheter kommer även att kunna användas för internationella fredsbevarande insatser.

När du inte övar dig i din befattning är tjänsten som vanligt för en soldat, det vill säga du vårdar din personliga utrustning och tränar fysiskt så att både du och din utrustning är i topptrim inför nästa insats.

Fallskärmsjägare är en befattning du kan söka efter att ha genomfört en militär grundutbildning. Du kommer att genomgå krävande tester innan du blir antagen.

En fallskärmsjägare inhämtar underrättelser om motståndaren genom fast eller rörlig spaning.

Behörighetskrav

  • Genomförd värnplikt alternativt GMU med goda vitsord
  • Mycket god fysisk förmåga
  • B-körkort
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Godkänd läkarundersökning (full syn, lägst 0,8 på ett öga och 1,0 på båda)

Liknande befattningar

Flygbasjägare

En flygbasjägare kan ingå i en patrull om sex personer och en hund, och undsätter egen personal som hamnat i nöd.

Jägarsoldat

Som jägarsoldat utför du krävande uppgifter som exempelvis spaning och strid. Du ska kunna arbeta under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.