Ingenjörsbataljonen ska rycka fram. Det finns två vägar att välja på – som båda korsas av vattendrag – och det är din uppgift som fältarbetsdykare att tillsammans med dina kamrater rekognoscera för att se vilken väg som är bäst. Du måste undersöka strandförhållandena och bottenprofilen för att se om marken måste förstärkas inför brobygget. När ni är klara lämnar ni ert beslutsunderlag till bataljonsstaben, innan ni dolt tar er över vattendraget för att invänta ingenjörskompaniet.

Som fältarbetsdykare arbetar du under ingenjörsbataljonen i en liten grupp om totalt sex personer. Ofta rycker ni fram helt ensamma, och ni sammanställer era beslutsunderlag utifrån information om till exempel antal, storlek och vikt på de fordon som ska rycka fram.

I ditt arbete ingår att undersöka olika sträckor för att se vilka möjliga färdvägar som finns, vilken väg som är bäst, eller för att se om det finns några hinder som måste röjas bort eller om det behövs byggas broar.

Om någon väg korsas av ett vattendrag får du dyka för att undersöka botten: Finns det hinder som stenar, stockar eller grund som måste tas bort? Du kan komma att få arbeta ända ner till 40 meters djup.

Dessutom undersöker du stränderna för att se om det går att ta sig i och upp ur vattnet med fordon, eller för att kontrollera om stranden behöver förstärkas. Ytterligare en uppgift kan vara att förbereda en hamn för landstigning.

Du bär på tung och stor utrustning, och beroende på hur terrängen ser ut där ni ska rekognoscera kan det hända att du måste bära utrustningen till fots. Förutom dykarutrustningen och övrig personlig utrustning handlar det om kikare, datorer och instrument som tar ut GPS-positioner och räknar ut vattnets strömhastighet.

Om ni måste röja undan hinder eller utföra större arbeten under vatten kan ni dessutom komma att behöva exempelvis svetsar, skärutrustning och borrar.

En stor del av det vardagliga arbetet går ut på att ta hand om din utrustning. Efter att ha tillbringat en lång, kall vinterdag i skog och dyigt vatten måste exempelvis dykutrustningen göras rent ordentligt för att fungera som de ska vid nästa uppdrag.

Som fältarbetsdykare krävs att du har god fysik, både för att orka bära på all utrustning och för att klara av de ansträngande dykuppdragen.

En fältarbetsdykare undersöker vägar för att se till att övriga förband kan komma fram. Soldaten undersöker om hinder behöver röjas eller om broar behöver byggas – och om vägen korsas av vatten får fältarbetsdykaren dyka för att undersöka bottenprofilen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Svenska 1, 100 p.
  • Engelska 5, 100 p.
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.
  • Simkunnighet (200 m).

Liknande befattningar

Röjdykare

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.