Som fältarbetssoldat är du arméns multiverktyg, och till din hjälp har du materiel och verktyg för att lösa alla tänkbara problem som du eller det förband du stödjer ställs inför.

Dina arbetsuppgifter varierar. Du "öppnar upp" vägar, vilket innebär allt från att undersöka till att schakta undan rasmassor, minera, ta bort minor, bygga upp eller förstöra broar. Du kommer även jobba med att förstärka hus för att de ska tåla splitter eller spränga hål i väggar och säkerhetsdörrar.

Du och din grupp ingår i en ingenjörspluton som är en del av ett ingenjörskompani. Ingenjörsplutonen stöttar bland annat skyttekompanier, genom att exempelvis öppna upp den väg som resten av förbandet sedan ska följa efter på.

Fältarbetssoldater är bokstavligt talat brobyggare. Maskinplutonen bidrar med fordon för att frakta de flera ton tunga brodelarna, och själv åker du och din grupp i splitterskyddade pansarbandvagnar eller pansarterrängbilar för att kunna arbeta även under strid.

Broarna du bygger är så kallade fackverksbroar av aluminium eller stål och består av fack som dras ut till önskad längd. Att bygga en större bro kan ta uppemot ett dygn.

Jobbet som fältarbetssoldat är mycket omväxlande och innebär många möjligheter till utveckling. Du övar regelbundet på de många olika uppgifter du som fältarbetssoldat måste kunna behärska. Du kan också vidareutbilda dig för att fördjupa dina kunskaper inom att undersöka sprängladdningar. 

Som fältarbetssoldat är du arméns multiverktyg, och till din hjälp har du materiel och verktyg för att lösa alla tänkbara problem som du eller det förband du stödjer ställs inför.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Svenska 1, 100 p.
  • Engelska 5, 100 p.
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Pionjärsoldat

En pionjärsoldats uppgift är att utföra fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt att bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.

Ingenjörtrupper minerar väg

Övning i så kallad vägförstöring då man med hjälp av minor hindrar en fiende från att kunna ta sig fram på en viss väg.