Du håller på att säkra platsen för ett brobygge när du stöter på en trådmina. Du minns vad du har lärt dig: att det kan finnas fler och att de är försvarade – ett eldöverfall från fienden kan alltså vara att vänta. Medan gruppen försvarar terrängen fortsätter du snabbt minspaningen, först med hjälp av en pinne för att hitta trådar till fler minor, sedan med en minsökare. Först när ni brutit mineringen och säkerställt att fienden inte är kvar kallar ni fram lastbilarna med brodelarna.

I ditt arbete som fältarbetssoldat ska du lösa en mängd olika uppgifter: öppna upp vägar – vilket innebär allt från att rekognosera till att schakta undan rasmassor, minera och ta bort minor, bygga upp eller förstöra broar, förstärka hus för att de ska tåla splitter, spränga hål i husväggar eller ta dig igenom en säkerhetsdörr.

Utöver alla specialuppgifter du löser som fältarbetssoldat så är du först och främst soldat: dina färdigheter i vapentjänst och strid är grunden till alla dina uppgifter.

Du och din grupp ingår i en ingenjörspluton som är en del av ingenjörskompaniet. Ingenjörsplutonen kan ibland vara underställd ett skyttekompani, till exempel för att öppna upp den väg som resten av förbandet sedan ska följa efter på.

Maskinplutonen bidrar med fordon för att frakta de flera ton tunga brodelarna, och själv färdas du med din grupp i splitterskyddade pansarbandvagnar eller pansarterrängbilar för att ni ska kunna lösa era uppgifter även under strid med fienden.

I det vardagliga arbetet i fredstid övar ni regelbundet på de många olika uppgifter du som fältarbetssoldat måste kunna behärska.

Du kommer också att få en djupare utbildning för att lära dig att avgöra om ett föremål är försåtminerat, alltså när en sprängladdning är fäst vid ett objekt som normalt tolkas som ofarligt, till exempel en dörr, ett vapen eller en gren.

Broarna du bygger är så kallade fackverksbroar av aluminium eller stål och består av fack som dras ut till önskad längd. Att bygga en större bro kan ta uppemot ett dygn, och arbetet på ingenjörsplutonen är fysiskt krävande: balkdelarna till broarna är tunga, och det är tufft att hugga hål i vägbankar och att bära sandsäckar. Dessutom är bandvagnen, det fordon ni vanligen använder, tungt att underhålla.

Samtidigt är jobbet som fältarbetssoldat mycket omväxlande och med stora möjligheter till utveckling. Som fältarbetssoldat är du arméns multiverktyg, och till din hjälp har du materiel och verktyg för att lösa alla tänkbara problem som du eller det förband du stödjer ställs inför.

En fältarbetssoldat arbetar med att öppna upp vägar, placera ut eller plocka bort minor, bygga upp eller förstöra broar, förstärka eller spränga hål i husväggar.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Svenska 1, 100 p.
  • Engelska 5, 100 p.
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Pionjärsoldat

En pionjärsoldats uppgift är att utföra fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt att bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.

Ingenjörtrupper minerar väg

Övning i så kallad vägförstöring då man med hjälp av minor hindrar en fiende från att kunna ta sig fram på en viss väg.