En svensk pilot har skjutit ut sig under insats och behöver sjukvård och transport till hemmabasen. Du och din patrull släpps av i det fientliga bergsområdet och lyckas med hjälp av en patrullhund lokalisera den skadade piloten. Sjukvårdarna stabiliserar den skadade på en bår som ni alla får hjälpas åt att bära i säkerhet i väntan på sjukvårdshelikoptern.

En av dina uppgifter som flygbasjägare är att undsätta svensk militär som hamnat i nöd under en stridssituation eller som havererat med sitt fordon eller flygplan. Du ingår i en patrull om totalt sex personer och en hund. Tillsammans ansvarar ni för att ta hand om eventuella skador samt för att skydda och transportera den nödställde personen tillbaka till hemmabasen.

Ni arbetar tillsammans med ett helikopterförband, som ser till att ni kan landa så nära personen som möjligt. Om rådande hotbild är hög kan du och din patrull släppas ner en bit ifrån och istället ta er fram den sista biten till fots eller med mindre fordon som helikoptern fört med sig.

Eftersom uppgifterna i huvudsak löses i grupp måste du vara en bra lagspelare, kunna åsidosätta dina egna behov och alltid vara beredd att göra ditt allra yttersta för patrullen.

Redan som ny får du, efter intresse och lämplighet, specialisera dig på att bli antingen hundförare, sjukvårdare/jägare eller prickskytt. 

En vanlig dag går ut på att öva soldatkunskaper varvat med mer befattningsspecifika uppgifter. En mindre del av tiden tillbringar du i lektionssalen, övrig tid är du mestadels ute i skog och mark.

Hundföraren jobbar tillsammans med sin hund för att bli ett duktigt ekipage inom spaning, vind- och ljudmarkering och preparatsök. Prickskytten har utöver sitt prickskyttegevär ett antal olika optiska sensorer och en förmåga att ingå i en prickskyttenhet. Sjukvårdare/jägarens specialkompetens är det akuta omhändertagandet men även den mer utdragna vården i väntan på transport. 

Oavsett vilken befattning du har tillbringar du mycket tid tillsammans med din patrull för att ni ska bli den nära sammansvetsade enhet ni måste vara för att tillsammans ta er dit ni ska och lösa er gemensamma uppgift.

En flygbasjägare kan ingå i en patrull om sex personer och en hund, och undsätter egen personal som hamnat i nöd.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Flera tester

Om du ansöker till den här befattningen genomför du en utökad mönstring.

Läs mer

Liknande befattningar

Jägarsoldat

Som jägarsoldat utför du krävande uppgifter som exempelvis spaning och strid. Du ska kunna arbeta under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.