Kompletterande prövning - flygbasjägare

För att påbörja utbildning till flygbasjägare krävs en godkänd kompletterande prövning som pågår under tre dagar.

Foto: Niclas Foleby.

Den kompletterande prövningen innehåller:

  • Uthållighetstest av muskler. Bland annat statisk och dynamisk ryggstabilitet och bålstabilitet, step up på bänk med packning.
  • Konditionstest. Löpning 10 km under 48 minuter, löpning i backe med vikt.
  • Simtest. Klädsim, livräddning.  
  • Fältnära aktiviteter. Marsch med tung packning 25-30 kg, bårbärning.  
  • Psykologintervju, professionsintervju och säkerhetssamtal.
  • Medicinska tester. Sjukgymnastundersökning.

Du skall ha med dig nedanstående utrustning:

  • Träningskläder för inomhusbruk och löpning.
  • Badkläder.
  • Körkort eller annan identitetshandling.
  • Hygienartiklar.

Vi rekommenderar att du inte kör bil hem efter genomförd kompletterande prövning eftersom sömnläget kommer att vara dåligt. Kompletterande prövning är mycket fysiskt krävande och du kommer att vara tvungen att prestera max av din kapacitet. Undvik därför tunga och långa träningspass omedelbart innan testet och kom utvilad, se även över dina fötter. Erfarenheten från tidigare kompletterande prövning är att de prövande har svårt för marsch med packning. Detta tar tid att träna upp eftersom man måste öka belastningen, vikten i ryggsäcken och marschlängd, långsamt för att inte skada kroppen.   

Har du fler frågor kan du kontakta Flygbasjägarna på mejl: F17-BasE-25.Fbjkomp@mil.se.