Flygvapnet har spridits ut till platser i Sveriges ödemark. Din grupp har spanat i flera dygn en bra bit utanför basen och ni har sovit i tält utan värmekälla trots nätternas minusgrader. Er uppgift är att skydda flygförbanden mot fientliga spanings- och sabotageförband. I mörkret ser du i din bildförstärkare hur gruppchefen sakta gör tecknet för att stanna och hålla låg profil. Gruppen stannar, lyssnar och observerar. gruppchefen ger tecken till hundföraren att spåra. Hundföraren säkerställer riktningen på spåret och du gör en sista kontroll av din kulspruta innan ni sakta och tyst börjar följa spåret efter en möjlig fiende.

Som flygbassäkerhetssoldat tjänstgör du på någon av flygvapnets flygbassäkerhetsplutoner tillhörande ett flygbaskompani. I din grupp är ni åtta soldater och två hundar.

Plutonens  huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetsplutonen kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor. Plutonen är inte bunden till en specifik plats utan arbetar där den behövs. Både innan- och utanför Sveriges gränser och i alla tänkbara miljöer i såväl krig som fred.

Huvuduppgiften, skydd av flygbas, löses främst genom metoderna fast och rörlig spaning. Detta innebär ofta långa tider i fält under mycket krävande förhållanden där plutonens grupper ofta arbetar självständigt. Därför måste gruppen bära med sig all utrustning och förnödenheter för att under längre tid kunna lösa sin uppgift. Det ställer höga krav på samarbetet och din fysiska förmåga. Det dagliga arbetet präglas av mycket tid i skogen där du och din grupp får öva era färdigheter. Dagar med övning och utbildning varvas med vanliga soldatuppgifter såsom vård och fysisk träning.

Efter en grundutbildning kommer du att inriktas mot en specifik befattning; gruppchef, hundförare, stridssjukvårdare eller understödsskytt. Som hundförare kommer du att tilldelas en hund och genomgå en hundförarutbildning. Hunden blir din egen och du kommer ansvara för hunden dygnet runt, året runt. Som understödsskytt kommer du bland annat att utbildas för att köra olika fordon men främst utbildas i att använda kulsprutor, granatgevär, minor och i sprängtjänst.

Flygbassäkerhetssoldaten har till uppgift att skydda flygvapnets flygplan, helikoptrar och personal.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Stridsledningssäkerhetssoldat

Stridsledningssäkerhetssoldaten har till uppgift skydda flygvapnets och stridsledningsbataljons stridsledningscentraler, radarstationer och radiomaster.