Det är mycket som händer i flygledartornet. Samtidigt som ett stridsflygplan är på väg in för landning går ett larm. Räddningshelikoptern måste skickas ut. Du lyssnar på trafiken från flygplanen i ditt headset. Ur en högtalare kommer kommer ett anrop från röjningsbilarna om att få påbörja snöröjning på landningsbanan och på radarskärmen framför dig har du koll på flygplanen som befinner sig i luften.

Din uppgift som flygledare och reservofficer är att leda flygplan och fordon både på själva flygplatsen och i luftrummet runt den så att detta sker på ett flygsäkert sätt. Till vardags är du civil, anställd av Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatserna. Dessa är Luleå, Vidsel, Uppsala, Linköping/Malmen, Norrköping/Östgöta kontrollcentral, Karlsborg, Såtenäs samt Ronneby. Du kan även bli placerad i Visby där Försvarsmakten har regelbunden verksamhet.

Som reservofficer kommer du att vara placerad i en flygbasenhet och vara inkallad under längre eller kortare perioder. Exempel på tjänstgöring kan vara vid övningar i Sverige, vid internationella övningar eller under insatser.

Att vara flygledare och reservofficer innebär att ha ett varierande och mycket ansvarsfullt arbete. Du ansvarar för flygsäkerheten i luften och på marken. Modern teknik hjälper dig med den information du behöver för att fatta korrekta beslut.

Tornet är en av dina arbetsplatser. Här är möjligheten att se det som rör sig på eller i närheten av flygfältet viktig – men även radarn är ett viktigt hjälpmedel. Du kommer att använda utrustning som bland annat hjälper dig att hantera radio- och telefonkommunikation, landningshjälpmedel, system för flygsäkerhetsmeddelanden av olika slag, väder och vind och flygplatsbelysning.

Inflygningskontrollen är en annan arbetsplats där radarn är ditt huvudsakliga hjälpmedel för att kunna kontrollera flygtrafiken i ett större område runt flygplatsen.

Oavsett om uppgiften är hemma på flygplatsen eller vid en övning nationellt eller internationellt är hjälpmedlen och arbetsuppgifterna likartade, även om de i det senare fallet löses i exempelvis ett mobilt flygledartorn. Ni är oftast ett team som löser uppgifterna tillsammans, två flygledare i tornet och två-tre på kontrollcentralen.

Om utbildningen

För att bli reservofficer och flygledare behöver du utbilda dig både i Försvarsmakten och i Luftfartsverket (LFV). Utbildningen är totalt tio terminer, där de första två terminerna består av en militär grundutbildning. Termin tre består av specialistofficersutbildning och hålls i Halmstad. Terminerna fyra till sex är grundläggande flygledarutbildning, som genomförs av Entry Point North på Sturup.

Vid termin sju anställs du vid Luftfartsverket och genomför ett antal kurser i Luftfartsverkets regi på skolan i Halmstad under cirka en och en halv termin. När denna utbildning avslutas påbörjar du en lokalutbildning på den militära flygplats du fått din placering. Efter att den lokala utbildningen är genomförd är du behörig att arbeta som flygledare på det ställe du placerats på.

Efter att du arbetat som flygledare i runt ett halvår påbörjas din befattningsutbildning vid Luftstridsskolan i Halmstad med särskild inriktning på flygtrafiktjänst för militär luftfart- Befattningsutbildningen genomförs under totalt sex veckor. Efter denna utbildning kan du krigsplaceras och genomföra lokal utbildning i den krigsplacering som är aktuell för dig.

Flygledarens huvuduppgift är att leda trafiken på flygplatsen och i luften och på marken. Som reservofficer och flygledare är du anställd hos Luftfartsverket men placerad på någon av Försvarsmaktens flygplatser.

Behörighetskrav

Ansökan till flygledarutbildning innebär att du ansöker till både reservofficersutbildning och flygledarutbildning hos Luftfartsverket. Du måste därför uppfylla behörighetskrav från både Luftfartsverket och Försvarsmakten.

Försvarsmaktens krav

  • Svensk medborgare.Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena:
    • matematik A/1
    • svenska A/1
    • engelska A/5.

Luftfartverkets krav

Läs på LFV:s webbplats

Särskilda krav

Flygledare har särskilda antagningskrav. Här kan du läsa mer om vilka tester du måste göra för att bli antagen.

Läs mer

Liknande befattningar

Flygstridsledare specialistofficer

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under övningar, i Sverige och utomlands. Du ansvarar även för säkerheten i luften.