KOMPLETTERANDE PRÖVNING - FLYGLEDARE

Här kan du följa uttagningsprocessen till Flygledare (reservofficer) dag för dag.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Uttagningen dag för dag

Dag 1 Rekryteringsmyndigheten

Du bokar själv in tid för att göra antagningsprövning vid Rekryteringsmyndigheten som finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Om du uppfyller kravprofilen mot flygledare/reservofficer kommer du att kallas till ytterligare tester hos Luftfartsverket.

Sista dagen för att genomföra antagningsprövning för att kunna bli antagen till flygledarutbildningen är 9 december 2016.

Dag 2 & 3 Luftfartsverket

För alla tester vid Luftfartsverket står du själv för omkostnader som resa och boende. Testerna är datorbaserade och uppdelade i två faser Det är anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska och kommer att genomföras på Sturup.

Blir du godkänd på testerna under testdag 2 (fas 1) kommer du att kunna fortsätta till testdag 3 (fas 2).  Blir du godkänd  dag 3 kommer du dagen efter genomföra intervjuer som baseras på svaren du angivit.

Exempel på anlag som testas

  • Förmåga att fatta beslut
  • Förmåga att minnas och komma ihåg
  • Simultankapacitet
  • Perceptuell snabbhet
  • Tredimensionell förmåga

Dag 4 Luftfartsverket

Intervju som genomförs på Sturup. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för flygledaryrket. Efter godkänd intervju ska du boka tid för läkarundersökning.

Dag 5 Försvarsmaktens HR Centrum

Intervjuer av psykolog och flygledare på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för att bli reservofficer.

DAG 6 Medicinsk undersökning 

Medicinsk undersökning genomförs på Aleris flyg- och dykmedicin i Stockholm eller Capiokliniken i Lund i enlighet med Transportstyrelsens krav.

antagningsbesked

Under vecka 14 kommer nomineringen till utbildningen att ske. Som sökande kommer du att få ett antagningsbesked efter det.

Grundutbildningen startar 18 september 2017.

LUFTFARTSVERKETS BEHÖRIGHETSKRAV

Kontrollera att du uppfyller Luftfartsverkets (LFV) behörighetskrav enligt denna länk. Har du glasögon/linser måste ett synintyg från en optiker skickas med ansökan.