Utökad mönstring - Flygledare

Här kan du följa uttagningsprocessen till flygledare/reservofficer dag för dag.

Flygledare med kikare observerar flygfältet från kontrolltornet.
Flygledare Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Uttagningen dag för dag

Dag 1 Rekryteringsmyndigheten

Hos Rekryteringsmyndigheten som finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad genomför du en antagningsprövning och/eller mönstring. Om du uppfyller kravprofilen mot flygledare/reservofficer kallas du till ytterligare tester hos Luftfartsverket.

Dag 2 & 3 Luftfartsverket

För alla tester vid Luftfartsverket står du själv för omkostnader som resa och boende. Testerna är datorbaserade och uppdelade i två faser. Det är anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska och kommer att genomföras på Sturup.

Blir du godkänd på testerna under testdag 2 (fas 1) kommer du att kunna fortsätta till testdag 3 (fas 2). Blir du godkänd dag 3 kommer du dagen efter genomföra intervjuer som baseras på dina tidigare svar.

Exempel på anlag som testas

  • Förmåga att fatta beslut
  • Förmåga att minnas och komma ihåg
  • Simultankapacitet
  • Perceptuell snabbhet
  • Tredimensionell förmåga

Dag 4 Luftfartsverket

Intervju som genomförs på Sturup. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för flygledaryrket. Efter godkänd intervju ska du boka tid för läkarundersökning.

Dag 5 Försvarsmaktens HR-centrum

Intervjuer av psykolog och flygledare på Försvarsmaktens HR-centrum i Stockholm. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för att bli reservofficer.

Dag 6 Medicinsk undersökning 

Medicinsk undersökning genomförs på Aleris flyg- och dykmedicin i Stockholm eller Capiokliniken i Lund i enlighet med Transportstyrelsens krav.

LUFTFARTSVERKETS BEHÖRIGHETSKRAV

Kontrollera att du uppfyller Luftfartsverkets (LFV) behörighetskrav enligt denna länk. Har du glasögon/linser måste du skicka med ett synintyg från en optiker i din ansökan.