Du visar in bogserbilen i hangaren där de andra mekanikerna väntar på helikoptern. En diger lista ska betas av, allt från oljebyten till uppgradering av mjukvara. Dessutom är bakre rotorn skadad. Om reservdelen inte har kommit till lunch måste ni reparera den befintliga. Flygtimmarna sprids så att serviceintervallen aldrig krockar, men stressen känns ändå. Officeren ger dig i uppdrag att bedöma rotorn. Dina kamrater är redan uppe på helikoptern, fördjupade i sina respektive serviceuppgifter.

Du ingår som flygmaterielmekaniker i en helikopterunderhållspluton. Där utför du underhåll på helikoptrarnas basutrustning och försörjer andra mekaniker med reservdelar. I arbetet kan också förrådstjänst ingå. Arbetet utförs som regel i grupp.

Arbetet kan vara mycket varierande eftersom en helikopterbas kan kan anläggas på vitt skilda platser. Därför ska du bland annat kunna upprätta en tillfällig elanläggning. Det är också viktigt att du är initiativrik och bra på problemlösning då materielanskaffning och godshantering kan vara utmanande på platser där infrastrukturen är bristfällig.

Helikoptrar med tillhörande vapensystem är idag högteknologiska och det tillhör jobbet att ansvara för indata i stödsystem. Därför är även teknisk förståelse, utöver det rent mekaniska, viktig. Du kommer också att hantera helikopterns ammunition.

Även om du först och främst är mekaniker är de grundläggande soldatfärdigheterna alltid nödvändiga. Därför tränar du regelbundet för att upprätthålla dina färdigheter i bland annat strid i grupp.

Eftersom arbetet till stor del är ett serviceyrke har du god social kompetens. Du ska ibland kunna arbetsleda andra mekaniker, varför det är bra om du kan planera och är metodisk. Du ska också klara av att göra ditt jobb i en bullrig och stressig miljö.

Under ditt första halvår utbildar du dig för att bli certifierad A-mekaniker, det vill säga godkänd att utföra tekniskt arbete under eget ansvar. Teori varvas med mycket praktik.

När du har skaffat dig erfarenhet kan du vidareutveckla dig genom att specialisera dig på någon specifik materiel. Det kan gälla allt från ett IT-system eller en del av helikoptern till att köra de tyngsta servicefordonen. Du kan också skaffa dig tilläggskompetens för att få delta i insatser.

Flygmaterielmekaniker gör helikopterunderhåll och införskaffar och ansvarar för reservdelar.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1 (A) (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Matematik 2 (B).
  • Svenska 1 (A). 
  • Svenska 2 (B).
  • Engelska 5 (A).
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Flygmekaniker

Som flygmekaniker arbetar du med underhåll av flygplan, kontrollerar motor, luftintag, bromsar och däck och fyller på bränsle och syrgas, före och efter flygning.

Reservdelssoldat

Som reservdelssoldat jobbar du i en mindre grupp som lagerhåller och förser förbandet och dess mekaniker med reservdelar.

Klargöring av Jas39 Gripen

Ett av gripenplanen görs redo för skarpt uppdrag under FL01.