Du befinner på en militärflygbas i ett krigsdrabbat land. De fyra flygplanen framför dig har just landat efter ett spaningsuppdrag. Innan du får göra dina kontroller – motor, luftintag, bromsar, och allt annat – ska de bestyckas med vapen inför nästa uppdrag. Tiden är mycket knapp. Bränslebilen rullar långsamt in i hangaren och du tittar på klockan. Äntligen får du klartecken att sätta igång.

Som flygmekaniker kategori A jobbar du framför allt på linjen – det vill säga med de flygplan som står och väntar på att få taxa ut. Du lägger mycket tid på underhåll av flygplanet före och efter flygning.

Tjänsten kallas ibland också för ramptjänst och innefattar arbetsuppgifter som felsökning och underhåll av större karaktär. Sådant större arbete sker inne i hangaren och då är du som regel med i ett arbetslag. Under en insats gör du de nödvändiga reparationsarbetena på en skyddad plats vid flygbasen. Allt arbete sker under en officer i teknisk tjänst, en flygtekniker kategori B.

Under ditt första halvår utbildar du dig för att bli certifierad A-mekaniker, det vill säga godkänd att utföra tekniskt arbete under eget ansvar. Teori varvas med mycket praktik. Först därefter är du redo att delta i en insats.

Förutom flygplanet ingår verktyg, kommunikationssystem och hörselskydd – allt av senaste teknologi – i din utrustning. Du transporterar dina verktyg i en så kallad klargöringsbil, en tung, specialbyggd jeep. Efter särskild utbildning kommer du även att få bogsera planet när det behövs.

Flygsäkerheten är a och o i arbetet som flygmekaniker och du får inte låta dig påverkas av det ständiga bullret och stressen på arbetsplatsen. Du måste därför vara trygg, noggrann och tålmodig.

Som flygmekaniker kategori A arbetar du med underhåll av flygplan, kontrollerar motor, luftintag, bromsar och däck och fyller på bränsle och syrgas, före och efter flygning.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Matematik 1, (A) (1a, 1b eller 1c godtas).
  • Matematik 2 (B).
  • Svenska 1 (A).
  • Svenska 2 (B).
  • Engelska 5 (A).
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Flygmaterielmekaniker

Flygmaterielmekaniker gör helikopterunderhåll och införskaffar och ansvarar för reservdelar.