Tester - flygstridsledare

Här kan du läsa om uttagningen till flygstridsledare (FSL).

Dag 1

Första dagen består av tester som du genom för på en dator på Försvarsmaktens HR-centrum i Stockholm. 

Exempel på förmågor som testas:

 • Generell begåvning 
 • Spatiala tester för piloter
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på Försvarsmaktens HR-centrum.

Dag 2

Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en flygstridsledare. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för att jobba som flygstridsledare. 

Försvarsmakten betalar din resa till och från dag 2.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

Dag 3-4

Under dessa dagar genomgår du medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum och boende.

Viktigt att tänka på

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

FÖRBEREDELSER INFÖR TESTERNA

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

LÄS MER OM FÖRBEREDELSER