Utökad mönstring - flygstridsledare

Här kan du läsa om uttagningen till flygstridsledare (FSL).

Sista dagen för att antagningspröva för att bli antagen till grundutbildning mot flygstridsledare 2017 är 3 februari 2017.

Dag 1

Första dagen består av tester som du genom för på en dator på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm. 

Exempel på förmågor som testas:

 • generell begåvning 
 • spatiala tester för piloter
 • stresstolerans
 • simultankapacitet
 • koncentrationsförmåga
 • koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på Försvarsmaktens HR Centrum.

Dag 2

Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en flygstridsledare. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för att jobba som flygstridsledare. Dag 2 kommer att genomföras under vecka 11-12 2017.

Resa till och från dag 2 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

Dag 3-4

Under dessa dagar kommer du att genomgå medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum och boende.

NOMINERING

Den slutliga nomineringen kommer att ske under våren 2017 och därefter skickas antagningsbesked ut.

Viktigt att tänka på

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

FÖRBEREDELSER INFÖR KOMPLETTERANDE PRÖVNING

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

LÄS MER OM FÖRBEREDELSER