Flygplanen lyfter från basen med ett högljutt vrål. Du sitter framför radarskärmen och följer planen medan de stiger snabbt. Ett par kilometer fram i flygplanens riktning noterar du ett civilt passagerarplan som är på väg att korsa deras väg, och med hjälp av radio och data meddelar du snabbt dess koordinater och ser tryggt och säkert till att förhindra incidenter.

Din uppgift som specialistofficer och flygstridsledare är att leda stridsflyg under nationella och internationella övningar. Du ansvarar för flygsäkerheten i luften och är därför väl insatt i flygtaktik – det vill säga vad som är pilotens ansvar.

En radarskärm visar var planen befinner sig och du ger löpande piloterna order om hur de ska agera för att nå sitt mål. Kommunikationen sker både via radio och via dataöverföring till planet.

Du arbetar i nära samarbete med flygdivisionerna och piloterna för att både planera och genomföra övningar och för att utvärdera genomförda övningar. Du leder allt från visuell identifiering av främmande flygplan till komplexa luftstrider, och ansvarar också för att det inte sker några incidenter mellan militära och civila flygplan i luften.

I det här jobbet är inget pass det andra likt – yrket är inriktat mot en internationell miljö och kommunikationen sker så gott som uteslutande på engelska med internationell metodik.

Specialistofficer som flygstridsledare är ett mycket utmanande arbete som kräver fokusering på uppgiften och god samarbetsförmåga. Tillsammans med de andra i arbetslaget utvärderar du ständigt din insats, med målet att du hela tiden ska utvecklas och kunna göra bättre och bättre ifrån dig.

Efter några år i yrket kan du genom vidareutbildning bli incidentflygstridsledare, vilket innebär att du leder skarpladdade flygplan med uppgift att identifiera och avvisa främmande flyg som kränker svenskt territorium.

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under nationella och internationella övningar och ansvarar för flygsäkerheten i luften.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Luftbevakningsoperatör

Luftbevakningsoperatören behöver vara alert och klartänkt för att snabbt upptäcka och identifiera flygplan som är på väg mot Sveriges gränser.