Inför dagens flygövningar ska du och en kamrat byta en viktig reservdel på stridsflygplanet JAS 39. Just denna del sitter svårtillgängligt i ett trångt utrymme av planet, för att byta delen krävs tålamod och noggrannhet.

Vid monteringen följer ni noggrant protokollet för att vara säkra på att inte missa något: fästen, bränsleanslutningar, luftrör, värmeskydd. Ni fyller efter det på oljorna och går igenom allt en extra gång för att vara säkra på att ni inte missat något moment. Att ni har gjort allting rätt är livsviktigt.

Som specialistofficer och flygtekniker har du ansvar för personal, utbildning av kollegor och soldater samt är ansvarig för underhåll av flygplanen.

Din huvuduppgift är att se till att Försvarsmaktens flygförband har tillgång till fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster, så kallade UAV:er. Ditt arbete kan delas in i tre huvudsakliga områden:

Klargöringstjänst, de åtgärder som görs på flygplanet före och efter varje flygning, exempelvis att fylla på bränsle och olja samt kontrollera att flygplanet har rätt beväpning för uppdraget.

Avhjälpande underhåll, innebär att du hittar eventuella fel och identifierar den exakta orsaken för att sedan laga det som behövs.

Förebyggande underhåll, innebär att åtgärda fel innan de uppstått. Hur ofta en del byts styrs bland annat av hur mycket flygplanet använts. Vissa delar byts ut när de har suttit monterade ett visst antal flygtimmar, andra skickas till verkstad för inspektion och monteras därefter tillbaks.

Du jobbar på en av Försvarsmaktens flygflottiljer i Sverige men kan ibland också delta vid internationella övningar tillsammans med andra länder. Arbetet med det flygtekniska underhållet sker mestadels i grupp men du har alltid ett stort eget ansvar. Arbetet sker inomhus i en flyghangar, ute på en flygplats eller en landningsbana någonstans.

Vid alla jobb, stora som små, ska du alltid följa en viss rutin från start till slut. Det är en mycket viktig del av flygsäkerheten och därmed avgörande i ditt yrke som flygtekniker. Som person måste du därför vara mycket noggrann. Du har ett betydande ansvar och måste förutom kunnande och intresse ha en hög grad av flygsäkerhetsmedvetande.

Som utbildad flygtekniker kan man sedan utvecklas mot färdmekaniker och flygmaskinist. 

En färdmekaniker har ansvar för tekniskt underhåll för flygplanet på mark samt är en del av besättningen i flygande tjänst. Detta innebär att färdmekanikern tillhör flygunderhållsorganisationen i teknikertjänsten på mark och den flygoperativa organisationen då färdmekanikern är i flygande tjänst. Beroende på typ av tjänst ställs olika krav på behörighet och ytterst ansvarig skiljer sig åt.

En flygmaskinist ingår i flygbesättningen på TP84 och har ansvar för bland annat flygoperativa procedurer, luftvärdighet och visst underhåll. Flygmaskinisten tillhör den flygoperativa organisationen och bakgrunden är flygtekniker med lägst B1-behörighet för TP84. Flygmaskinisten rekryteras alltså ur flygunderhållsorganisationen men tillhör den flygoperativa organisationen efter slutförd utbildning. 

Huvuduppgiften för specialistofficeren inom flygteknik är att se till att Försvarsmakten har tillgång till väl fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5 och samhällskunskap A/1.
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Du ska också bedömas lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status. Bedömningen görs genom tester och intervju.

Liknande befattningar

Helikoptertekniker

Helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani finns främst inom två huvudsakliga områden: Klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna. Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel.