Klockan är fem på morgonen och du befinner dig i en skog i ett insatsområde. Du ska som förare av en lastbil köra en eskort till flygplatsen för att lämna av passagerare och hämta ammunition. I bilen delar ni upp vem i besättningen som ska skydda åt vilket håll: en tar vänster fram, en vänster bak och så vidare. Via radion kommer ordern som ni väntat på: Framåt! Ni skumpar fram på den dåliga ökenvägen så att dammet yr. Väl framme kör du fram till gaten – planet landar och ni lastar av passagerarna som ska iväg och lastar på ammunitionen.

I ditt arbete som förare ägnar du dig, precis som alla soldater, en stor del av din tid åt materielvård. I ditt fall handlar det om fordon: lastbil, personterrängbil, pansarterrängbil, minibuss, bandvagn, bärgningsbil, motorcykel eller terränghjuling.

Gemensamt för alla förare, oavsett fordon, är att ni samtränas för att kunna fullfölja olika uppgifter, till exempel att delta i eskorter och konvojer, eller åka på patrull. Ni övar alla moment: bakhåll, strid från fordonet, specifika uppgifter som att skydda ett hus, evakuering av fordonet.

Du som förare måste vara stresstålig och samvetsgrann. Du måste vårda ditt fordon, köra lagligt och lära dig att läsa terrängen och anpassa körstilen efter läget. Du måste ständigt vara beredd att växla tempo. Du kommer att ta körkort efter behov och du kommer också att få ett kompetensbevis för ditt fordon vilket ger dig tillåtelse att även köra yrkesmässigt.

En helt annan befattning du kan utbildas till är trafiksoldat. Du lär dig då att bedöma vägars tillgänglighet och lämplighet – alltifrån Europavägar till grusvägar – för att se om de har vad som krävs för ett visst fordon.

Som trafiksoldat rekognoscerar du och ska kunna märka upp vägar med pilar och anvisningar, dirigera trafik i olika situationer samt genomföra trafiksäkerhetskontroller. Du arbetar i en mindre grupp med andra trafiksoldater men ofta utan att gruppchefen är med och instruerar er. Som trafiksoldat kommer du att få lära dig köra motorcykel.

En förare kör antingen lastbil, bandvagn, personterrängbil, bärgningsbil, motorcykel eller terränghjuling och transporterar allt från meddelanden till tunga fordon. En trafiksoldat bedömer vägars tillgänglighet, märker upp vägar och dirigerar trafik.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • B-körkort.

Liknande befattningar

Drivmedelssoldat

En drivmedelssoldat tankar flygplan, helikoptrar och andra fordon på en flygplats, eller kör till en tillfällig tankplats där de landat och tankar dem där.