Som fordonsförare tränar du på att delta i eskorter, konvojer eller patrullera. Oavsett vilket fordon du kör så tränar du tillsammans med andra för att klara av olika uppgifter. Det kan exempelvis vara situationer som ett bakhåll eller specifika uppgifter som att skydda ett hus eller evakuera fordonet.

Att vara fordonsförare innebär att kunna vårda ditt fordon, köra lagligt och lära dig att läsa terrängen och anpassa körstil efter situation. Du tar körkort efter behov och får också ett kompetensbevis för ditt fordon vilket ger dig tillåtelse att även köra yrkesmässigt.

Du ägnar en stor del av din tid åt materielvård. I ditt fall handlar det om ditt fordon: lastbil, personterrängbil, pansarterrängbil, minibuss, bandvagn, bärgningsbil, motorcykel eller terränghjuling.

Utbilda dig till trafiksoldat

Som trafiksoldat lär du dig att bedöma vägars tillgänglighet och lämplighet – allt från Europavägar till grusvägar – för att se om de har vad som krävs för ett visst fordon.

Som trafiksoldat undersöker du vägunderlaget och märker upp vägen med pilar och anvisningar. Du dirigerar trafik i olika situationer och genomför trafiksäkerhetskontroller. Du arbetar i en mindre grupp med andra trafiksoldater men jobbar ofta självständigt. Som trafiksoldat får du lära dig att köra motorcykel.

Som förare kör du antingen lastbil, bandvagn, personterrängbil, bärgningsbil, motorcykel eller terränghjuling. Du transporterar allt från meddelanden till tunga fordon. Du kan inrikta dig till trafiksoldat som bedömer vägars tillgänglighet, märker upp vägar och dirigerar trafik.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • B-körkort.

Liknande befattningar

Drivmedelssoldat

Du som drivmedelssoldat tankar flygplan, helikoptrar och andra fordon på en flygplats, eller kör till en tillfällig tankplats där de landat och tankar dem där.