För att fartyget ska kunna prestera på topp dygnet runt, året runt krävs det att du har koll på att inget i förråden tar slut. Du ansvarar för allt från toner i skrivaren till ärtan på tallriken och att allt däremellan finns ombord. En brist rapporteras från ett fartyg långt ute till sjöss och det är du som ska lösa detta, allt du har till din hjälp är det som finns ombord. Fartyget som behöver hjälp anländer om tre timmar.

Som förnödenhetsbefäl kan du arbeta både på land och till sjöss.

Till sjöss jobbar du med matsedelsplanering, livsmedelsinköp, tillagning, redovisning och ser till att besättningen är mätt och nöjd. Ombord ansvarar du för samtliga måltider och du leder kockarnas arbete i byssan (skeppsköket). Du ansvarar vidare för att kockarna lagar god och näringsrik mat dygnet runt, samt att livsmedelshygienen fungerar. Större delen av fartygets alla förnödenheter såsom pennor och sudd, toalettpapper och livsmedel är också något som du har hand om.

Som förnödenhetsbefäl på land arbetar du främst med logistikförsörjning av fartygen, både nationellt och internationellt. Du är en viktig komponent i att hitta en lösning på fartygens behov och du deltar även i själva leveransen till fartygen. Du kan metodiken för marin logistik på dina fem fingrar, genom hela konfliktskalan, och omsätter ”kundens” beställningar till faktiska leveranser enligt devisen – ”Rätt vara, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad”.

Dina arbetsuppgifter kan vara livsmedelsinköp, inköpshantering, utbildning av kockar eller samordning av andra fartygs behov. Du bör uppskatta att ha många bollar i luften och att lösa problem. Service är det som genomsyrar alla dina arbetsuppgifter, ofta är det du som är spindeln i nätet.

Du kan även komma att placeras som instruktör vid Försvarsmaktens skolor, främst Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Om du fortsätter inom yrket kommer du kunna bli avdelningschef med personalansvar ombord eller arbeta med logistiken på en högre nivå inom något marint förband.

Som förnödenhetsbefäl på ett fartyg jobbar du med matsedelsplanering, livsmedelsinköp, tillagning, redovisning och ser till att besättningen blir mätta och nöjda.

Liknande befattningar

Specialistofficer försörjning armén

Specialistofficer inom försörjning mark leder enheter som jobbar med logistiken runt livsmedel, vårdmateriel, försändelser eller drivmedel och ammunition.

Specialistofficer försörjning flygvapnet

Som specialistofficer inom försörjning flyg är det din uppgift att se till så att personalen får mat och vatten, att det finns ammunition, drivmedel och reservdelar till flygplanen och att transporter över landsgränser fungerar enligt gällande bestämmelser.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.