Medan solen går upp över det snöklädda insatsområdet går du från matsalen till en uppvärmd kontorscontainer på campen. Ett transportflygplan landade i natt med förnödenheter till den svenska styrkan. Ammunition, mat och sjukvårdsmateriel ska nu transporteras vidare med helikopter till en mindre svensk camp i en av provinserna.

Utan logistik fungerar inget militärt förband. Som försörjningsofficer verkar du som stabsmedlem eller chef för en enhet vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands.

Din uppgift är att planera och utvärdera verksamheten. Om du arbetar vid en mindre enhet kan du också delta i själva utförandet, men din huvudsakliga uppgift är att fördela resurser så att varje uppgift kan lösas med hög kvalitet på ett effektivt sätt.

Du har personalansvar samt ansvar för att utbilda soldater inom logistikområdet. För att kunna leda försörjningsarbetet måste du skaffa dig en helhetsförståelse av området – samtidigt som du är chef och ledare.

I ditt arbete kommer du att stöta på problem som på kort tid kräver en lösning. För att klara det krävs att du är framåt och drivande som person samt att du har god framförhållning. Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i fysisk form. Därför får du möjlighet att under arbetstid träna flera gånger i veckan.

Inom området försörjning finns fyra specialistinriktningar: förplägnad, kommunikation, förnödenhet och sjukvård.

Förplägnad innefattar hantering av livsmedel, hygien och koktjänst.

Kommunikationsspecialisten förbereder försändelser för transport i luften och är uppdaterad kring de bestämmelser som gäller när materiel skickas över landsgränser.

Förnödenhetsförsörjning omfattar bland annat att stödja andra enheter med drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten.

Inriktningen sjukvårdstjänst kan till exempel handla om att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare samt att arbeta för att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen.

Som försörjningsofficer är det din uppgift att planera så att materiel och förnödenheter på ett effektivt och säkert sätt når förbanden inom utsatt tid.

Liknande befattningar

Försörjningsofficer armén

Försörjningsofficeren inom mark leder enheter vars huvuduppgift är att stödja andra förband med logistiken, och säkerställer alltifrån tillgången till vatten, mat, drivmedel och ammunition till att förebygga smittspridning. Arbetsplatsen är på fältet i Sverige och internationellt.