Det är tidig morgon på en flygplats någonstans i världen, och du är redan uppe för att förbereda dagens uppdrag. Just idag blåser det kraftigt och ett snöoväder är på väg in, vilket gör att uppdraget måste anpassas, för både säkerhetens och effektivitetens skull. Det är din uppgift som försvarsmeteorolog att förmedla väderprognoser och bedömningar om vädrets inverkan till förband på marken, till sjöss, under ytan och i luften.

Sikt, våghöjd, lufttryck, åska eller snöfall? Vädret påverkar all militär verksamhet i större eller mindre utsträckning. Som försvarsmeteorolog levererar du väderprognoser och bedömningar om hur vädret påverkar Försvarsmaktens verksamhet. Dina prognoser och bedömningar ingår i det beslutsunderlag som bidrar till att verksamheten ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Som försvarsmeteorolog och officer arbetar du med att ta fram det viktigaste ur stora mängder information för att kunna göra en prognos på hur vädret utvecklar sig och hur det kan komma att påverka pågående och planerad verksamhet.

Du delger prognoser av väderutvecklingen som en del av beslutsunderlaget till de chefer som beslutar om vilken verksamhet som ska genomföras. Uppföljning av prognosen är en viktig del av ditt arbete. Det innebär att du måste vara uppmärksam på om vädret avviker från prognosen och i så fall snabbt meddela detta till de användare som fått din ursprungliga prognos.

Under dina första år i arbetet jobbar du med att göra väderprognoser för Försvarsmaktens verksamhet, och normalt börjar du på någon av våra flygflottiljer. Prognostjänsten är kärnan i verksamheten och det är viktigt att du utvecklar din skicklighet och rutin så att du är trygg i din yrkesroll som meteorolog.

Efter några års erfarenhet som försvarsmeteorolog kan du så småningom delta i arbetet med att förbättra teknik och metoder inom vädertjänsten. Du kan utbilda personal från hela försvaret inom olika yrkeskategorier och försvarsgrenar.

Din arbetsplats är antingen på en flygflottilj, helikopterflottiljen eller på Meteorologi- och oceanograficentrum. Du kommer med största sannolikhet också att tjänstgöra internationellt under delar av din karriär.

 

 

För att bli försvarsmeteorolog behöver du gå en särskild officersutbildning (SOFU). Det är en individuell utbildning som vänder sig till personer med speciella kompetenser, exempelvis läkare och meteorologer.

Utbildningen ser olika ut beroende på vilken utbildning du har innan du blir antagen. Du kan ha militär erfarenhet eller civil meteorologutbildning som påverkar hur utbildningsgången kommer att se ut.

De utbildningar som krävs är en meteorologutbildning, en officersutbildningen som genomförs under två terminer vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Därutöver är det en praktisk meteorologutbildning och praktik på flottilj. Du kan läsa mer och se exempel på försvarsmeteorologernas blogg under fliken rekrytering.

Försvarsmeteorologen är officer och förmedlar väderprognoser och bedömningar om vädrets inverkan till förband på marken, till sjöss, under ytan och i luften.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Matematik 2 (B)
  • Svenska 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Simkunnighet (200 m)
  • För att kunna antas till kandidatprogram i meteorologi måste du ha grundläggande högskolebehörighet samt minst betyget E i matematik 4, fysik 2 och kemi 1

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Artikel - Inget pass är det andra likt

Följ med en dag hos Försvarsmaktens vädertjänst