Utökad mönstring - försvarsmeteorolog

Så här går uttagningen till försvarsmeteorolog till.

Dag 1, Rekryteringsmyndigheten: Du genomför antagningsprövning på Rekryteringsmyndigheten. Om du uppfyller kravprofilen mot Försvarsmeteorolog kommer du få göra datoriserade tester på Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) i Stockholm.

Dag 2, HR-centrum: Datortesterna på mäter:

 • Generell begåvning
 • Spatiala tester
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Om du blir godkänd dag 2 får du en tid för intervju till dag 3 på FM HRC. Intervjun äger rum inom någon vecka efter dag 2.

Dag 3: Du kommer att intervjuas av en flygpsykolog och en meteorolog. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för yrket. Försvarsmakten betalar din resa. Blir du godkänd dag 3 så ska du genomföra läkarundersökning på Försvarsmedicincentrum i Linköping (dag 4-5).

Dag 4-5, Försvarsmedicincentrum Linköping: Läkarundersökningar som innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning

Sedan genomförs en slutgiltig nominering.