Du och din nya grupp är ute på er första övning. Dimman ligger tät och det känns extra viktigt att granaterna avfyras korrekt. Ni ska understödja ett jägarförband som hotas av motståndare i ett otillgängligt skogsområde. Du går igenom och läser upp siffrorna ännu en gång. Allt verkar stämma. Soldaterna är nervösa men har hittills hanterat situationen med ett lovande självförtroende.

Som granatkastargruppchef tar du emot eldorder från en eldledningsgruppchef och får reda på höjdriktning, sidriktning, typ av granat och laddning – allt som behövs för att granaten ska laddas och fyras av och viktigast av allt att träffa målet med avsedd effekt.

Eldlednings- och granatkastargrupperna jobbar nära tillsammans och fungerar understödjande till stridande förband. Du styr du över granatkastargruppen och har därmed ansvaret för att granaterna skjuts iväg.

Som specialistofficer fungerar du både som gruppchef och utbildare. Du utbildar soldater i allt som har att göra med att betjäna granatkastarpjäsen, till exempel hur man först grupperar – det vill säga ställer upp – pjäsen och hur man gör den skjutklar.

Viktiga egenskaper för en granatkastargruppchef är att du är noggrann och ordningsam. Liksom för en eldledningsgruppchef är det bra om du har matematiska och tekniska kunskaper men här ligger fokus främst på fysisk förmåga. Eftersom granaterna väger 13–18 kg och ska lyftas, bäras och laddas är det ett tungt jobb.

Som gruppchef bedriver du direkt ledarskap på lägsta nivån, vilket innebär att du lever med dina soldater dygnet runt i samma miljö. Därför är det viktigt att du har personlig mognad och vågar fatta beslut och agera.

Som studerande med inriktningen eldledningsgruppchef genomför du din utbildning vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Du styr över en granatkastargrupp, har ansvar för att granaterna skjuts iväg och utbildar soldaterna i allt som har att göra med granatkastarpjäsen.

Liknande befattningar

Eldledninggruppchef granatkastare

Som eldledningsgruppchef lokaliserar du mål som granatkastare och artilleri sedan bekämpar, samt utbildar soldater i eldledningsgruppens olika befattningar.

Elden ligger rätt!

Strid med understöd av indirekt eld.