Ni står framför ett större vattendrag som ni måste passera. Du leder gruppen av fältarbetsdykare – som har till uppgift att undersöka, och om det behövs också röja hinder på sjöbotten. Nu måste ni snabbt ta reda på om resten av förbandet ska ta sig över med amfibiefordon, eller om det är bättre att bygga en bro. Du dyker i och simmar under vattnet mot andra sidan. Det är strömt och på botten upptäcker du både stenar som ni måste spränga bort och en trädstam, men det fullt möjligt att bygga en bro.

Som specialistofficer med inriktningen fältarbetsdykare kommer din första befattning att vara ställföreträdande gruppchef för en rekognosceringsgrupp. Du kommer att leda gruppen under uppdrag i vatten och på land, och era upptäckter blir en viktig del av det underlag som bataljonschefen använder för att fatta sina beslut.

Du har ansvar för gruppens verksamhetsområde, det vill säga planering, genomförande och uppföljning av den grundläggande utbildningen inom rekognoscering och fältarbetsdyk.

Inför olika fältarbeten, som till exempel vägbyggen eller upprättandet av camper, kommer du och din grupp att rekognoscera både vattendrag, hamnar, älvar och sjöar. Ni dyker året om – i mörker, hård kyla och strömt vatten, samtidigt som ni hanterar olika typer av verktyg.

I ditt jobb ingår också att utföra olika typer av arbeten under vatten, till exempel röja undan hinder som stockar, stenar och grund för eventuella brobyggen eller underlätta för amfibiefordon att ta sig över.

Du ansvarar för en stor mängd utrustning. Förutom dykutrustning och verktyg har du även hand om den datautrustning ni använder vid rekognosceringsarbetet och de båtar som du måste kunna navigera och köra.

Att vara fältarbetsdykare är fysiskt krävande. Utrustningen är tung och det är ett tufft arbete att dyka och simma i strömt och stundtals iskallt vatten. Det är mörkt och ofta ett smutsigt arbete eftersom sjöbotten kan se ut i princip hur som helst i vattendrag som varit orörda under lång tid. För att klara rekryteringsprocessen måste du därför passera igenom ett "medicinskt nålsöga", och förutom en god fysik bör du också ha ett starkt intresse för dykning.

Efter utbildningen kan du söka anställning som fältarbetsdykare vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.

När du har blivit anställd finns flera möjligheter att utvecklas och gå vidare. Du kan bli lärare eller ansvarig för förbandets dykverksamhet. Du kan bli dyktjänstledare och få ett mer övergripande ansvar för verksamhetens utveckling. Du kan också rekommenderas till Försvarsmaktens dykarskola.

En specialistofficer med inriktningen fältarbetsdykare har i uppgift att leda gruppen under uppdrag i vatten och på land. I arbetet ingår att rekognoscera, röja undan hinder för brobygge, och att underlätta för resten av förbandet att rycka fram.

Liknande befattningar

Marin EOD-operatör

Huvuduppgiften för en marin EOD-operatör är att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband.