Du och din grupp har blivit kallade till ett område där vägnätet är skadat och broarna inte klarar av att bära förbandets fordon, som snabbt måste kunna ta sig fram till ett flyktingläger. Det är er uppgift att snabbt bredda och förstärka en smal bro som leder över en flod. Du bestämmer att ni ska byta ut den enkla bro som finns mot en rejäl rörkonstruktion med grus ovanpå så att alla fordon kan ta sig över. Efter en snabb rekognoscering på platsen ger du order till maskinförarna att påbörja arbetet.

Som specialistofficer med inriktningen maskinarbeten är du gruppchef i en maskinpluton eller tung ingenjörspluton. Huvuduppgiften är att utföra tyngre fältarbeten som till exempel rekognoscering, byggnation, underhåll och reparation av vägar, snöröjning samt byggnation av broar för att underlätta rörligheten för det egna förbandet under en insats, och även för civilbefolkningen.

Med hjälp av maskiner som hjullastare, grävmaskiner, bandschaktare och lastbilar för transport av materiel och maskiner kan ni också hantera bromateriel, lyfta bort eller köra fram materiel för nya tillfälliga broar. Dessutom kan ni förstöra vägar och broar, eller minera, i syfte att hindra framkomligheten för fienden.

I din roll som gruppchef har du ansvar för både personal och materiel. Varje grupp har fyra olika typer av maskiner och består av mellan fyra och tolv soldater. Du leder gruppens arbete, övar och utbildar dina soldater i soldattjänst och i att använda, köra och sköta underhållet av maskinerna.

Du utbildar också i grunderna för markberedning, det vill säga marklära, vägbyggnadsteknik, vägkroppens uppbyggnad, markförstärkningar, konstbyggnader samt utsättnings- och avvägningsteknik.

Din vardagliga arbetsmiljö skiftar från utbildningsmiljön på kasernen till fältmiljö. Som gruppchef har tidvis ett mycket intensivt arbete: Du får order från högre chefer om att utföra uppgifter, ofta under hård tidspress. Du måste vara stresstålig och samtidigt vara en god ledare när du i din tur ger order till den egna gruppen om vad som ska göras, hur det ska göras och var.

Dina kunskaper om förbandets materiel är avgörande, du måste vara praktiskt lagd och samtidigt genuint intresserad av maskiner och motorredskap – du måste gilla att jobba med händerna. När ni inte har någon högre chef på plats har du också stora krav på dig att kunna arbeta självständigt.

Efter utbildningen kan du söka anställning inom fältarbetsfunktionen med inriktningen maskinarbeten vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.

Gruppchef maskinarbeten leder en maskinpluton eller tung ingenjörspluton, som har till huvuduppgift att utföra tyngre fältarbeten som rekognoscering, byggnation, underhåll och reparation.

Liknande befattningar

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.

Vagnchef ingenjörbandvagn

Huvuduppgiften som vagnchef för en ingenjörbandvagn är att röja väg för andra fordon, till exempel stridsfordon.

Ingenjörtrupper minerar väg

Övning i så kallad vägförstöring då man med hjälp av minor hindrar en fiende från att kunna ta sig fram på en viss väg.