Uttagningstester

Sjötransportenheten (STE) genomför rekrytering av båtoperatörer varje år.

När ansökningstiden är slut granskas alla ansökningar och de som bedöms ha rätt förutsättningar kallas till uttagningstesterna.

Uttagningen genomförs i två etapper.

Etapp ett består av psykologiska tester som genomförs under en dag på Försvarsmaktens HR-centrum i Stockholm. Till dessa tester är det svårt att förbereda sig, viktigast är att vara utvilad.

Etapp två pågår drygt en vecka i oktober. Den består av fysiska och medicinska tester. De fysiska testerna genomförs under fältmässiga förhållanden, både enskilt och i grupp. Du kan förvänta dig högt tempo med moment som till exempel 10 km löpning, simning på och under vattenytan, styrkemoment som dips och uppdragningar, snabbmarsch och orientering. Genom ett antal olika moment bedöms även andra egenskaper än endast de fysiska, till exempel samarbetsförmåga och problemlösning.

Du ska påbörja din träning i god tid, tre till fem månader innan de fysiska testerna, beroende på din aktuella status. De fältmässiga testerna är krävande och det är viktigt att vara förberedd fysiskt som mentalt och vara klar över sin vilja och motivation.
På sidan Konkurrenskraftiga resultat finns mer att läsa om de fysiska förberedelserna.

Konkurrenskraftiga resultat

Efter den sista etappen görs en helhetsbedömning baserat på dina prestationer och resultat. Egenskaper som mental styrka, mognad och kompetens några av de viktigaste faktorerna i bedömningen.

Utbildningen som är 18 månader påbörjas i januari varje år.

Vanliga frågor