Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Dykeri
  • Teman: Fartyg/hav, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som fältarbetsdykare arbetar du under ingenjörsbataljonen i en liten grupp om totalt sex personer. Ofta rycker ni fram helt ensamma, och ni sammanställer era beslutsunderlag utifrån information om till exempel antal, storlek och vikt på de fordon som ska rycka fram.

I ditt arbete ingår att undersöka olika sträckor för att se vilka möjliga färdvägar som finns, vilken väg som är bäst, eller för att se om det finns några hinder som måste röjas bort eller om det behövs byggas broar.

Om någon väg korsas av ett vattendrag får du dyka för att undersöka botten: Finns det hinder som stenar, stockar eller grund som måste tas bort? Du kan komma att få arbeta ända ner till 40 meters djup.

Dessutom undersöker du stränderna för att se om det går att ta sig i och upp ur vattnet med fordon, eller för att kontrollera om stranden behöver förstärkas. Ytterligare en uppgift kan vara att förbereda en hamn för landstigning.

Du bär på tung och stor utrustning, och beroende på hur terrängen ser ut där ni ska rekognoscera kan det hända att du måste bära utrustningen till fots. Förutom dykarutrustningen och övrig personlig utrustning handlar det om kikare, datorer och instrument som tar ut GPS-positioner och räknar ut vattnets strömhastighet.

Om ni måste röja undan hinder eller utföra större arbeten under vatten kan ni dessutom komma att behöva exempelvis svetsar, skärutrustning och borrar.

En stor del av det vardagliga arbetet går ut på att ta hand om din utrustning. Efter att ha tillbringat en lång, kall vinterdag i skog och dyigt vatten måste exempelvis dykutrustningen göras rent ordentligt för att fungera som de ska vid nästa uppdrag.

Som fältarbetsdykare krävs att du har god fysik, både för att orka bära på all utrustning och för att klara av de ansträngande dykuppdragen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 11 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Du genomför en elva månader lång grundutbildning med värnplikt med inriktning som fältdykare. Du genomför bland annat en nio veckor lång dykutbildning i Karlskrona.

För att utbildas till fältarbetsdykare behöver du ha god fysik, både för att orka bära all utrustning och för att klara de ansträngande dykuppdragen.

Min väg till fältarbetsdykare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär