Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som fältarbetssoldat kan du ha flera olika uppgifter, allt från att framföra tunga maskiner eller fordon, bygga broar samt förstöra vägar och broar för att förhindra fiendens väg.

Arbetet varierar beroende på vilken pluton du jobbar i

Broplutonens huvuduppgift är att bygga broar för att andra förband ska kunna ta sig fram över vattendrag. Det finns både fasta och flytande brosystem. Ett flytande brosystem kan byggas upp till 100 meter och klarar tunga överfarter med stridsvagn och lastbilar med släp.

Maskinplutonen arbetar med grävning, schaktning, vägunderhåll och reparation av vägar. Inom maskinplutonen får du lära dig att köra något av plutonens motorredskap samt lastbil och släp.

Ingenjörsplutonen stöttar andra kompanier, genom att exempelvis öppna upp den väg som resten av förbandet sedan ska följa efter på. Ingenjörsplutonen utför olika typer av fältarbeten som brobygge, minering, förstöra vägar, vägtrummor och broar med sprängmedel samt röja minor och oexploderad ammunition.

Som förare på ingenjörsplutonen kör du något av våra stridsfordon, bandvagn 410 eller pansarterrängbil 203.

"Det här är en given befattning för dig som är fordonsintresserad och vill utveckla din tekniska kompetens"

Thomas, bandvagnsförare/fältarbetssoldat

Utbildningsfakta

Kommande utbildningsstarter

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Fältarbetssoldat är en mycket omväxlande roll som innebär många möjligheter till utveckling.

Under befattningsutbildningen får du lära dig de många olika uppgifter du som fältarbetssoldat måste kunna behärska. Du fortsätter att öva regelbundet på dina uppgifter.

Karriärvägar

Efter grundutbildningen kan du utveckla dig som anställd som brosoldat, motorredskapsförare eller ingenjörssoldat.

Du kan också vidareutbilda dig genom att fördjupa dina kunskaper inom att undersöka sprängladdningar.

Jobbet som fältarbetssoldat är mycket omväxlande och med stora möjligheter till utveckling.

Min väg till fältarbetssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär