Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som informationssoldat producerar du reportage och skriver artiklar som publiceras på ditt förbands hemsida. Du hanterar förbandets sidor i sociala medier och producerar nyhetsbrev och affischer när förbandet behöver kommunicera något. Det kan till exempel handla om att informera om något evenemang som Försvarsmakten ska delta i, eller någon kommande övning som kan beröra allmänheten.

Du har en bred roll och du kommer att tjänstgöra i en mängd olika sammanhang. Ena dagen kan du följa med en patrull ut på uppdrag för att få underlag till en artikel, nästa dag kanske du förbereder för ett besök från utländska journalister och den tredje sitter du i möte med förbandschefen för att ge råd och stöd i en aktuell kommunikationsfråga.

Förutom journalistiskt skrivande utbildas du i att arbeta med mediekommunikation. Du får lära dig hur du använder informatörens olika verktyg för att producera informationsmaterial och hur du bär dig åt för att förmedla bilden av förbandets identitet och kultur utåt.

Du deltar i omvärldsbevakningen, håller uppsikt över vad som skrivs i olika nyhetskanaler och förbereder beslutsunderlag för förbandschefen utifrån den mediebild som framträder.

Som informationssoldat kan du få i uppdrag att göra skarpa insatser placerad på ett förband, såväl i Sverige som utomlands, vilket kan vara mycket fysiskt och psykiskt krävande. Att följa svenska soldater och sjömän på alla platser där de verkar ställer stora krav på din soldatfärdighet.

Under din fortsatta tjänstgöringstid kommer du att få kompletterande utbildningar och genomföra övningar. Du har en individuell tjänstgöringsplan som styr när och var du kommer att vara i aktiv tjänst, mellan ditt ordinarie arbete eller dina studier. Hur ofta och hur länge du kommer vara i aktiv tjänst blir beror på Försvarsmaktens behov av dina insatser.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att arbeta som informationssoldat måste du först genomföra grundläggande militär utbildning, därefter en befattningsutbildning och en förbandsutbildning.

Utbildningen tar 9 månader och sedan kan du få en tidvis anställning vid 52.Infoplutonen i Enköping.

Min väg till informationssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär