Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Undervattensstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som sonaroperatör har du ibland din arbetsplats på 100 meters djup. Du ingår i en besättning på 25–30 personer. 

Till sjöss är din huvuduppgift att styra ubåten. Genom sonaren är du ubåtens ögon och öron.

När du arbetar vid sonaren sitter du med hörlurar framför en konsol och lyssnar. Du analyserar och klassificerar ljuden du hör och vidarebefordrar det till din chef. För att inte bli upptäckt använder ubåten passiva sonarer som bara tar emot utan att själv sända några signaler.

Till sjöss arbetar besättningen ombord i två vaktlag. Du går vakt i sex timmar och fri att vila, studera eller träna i sex timmar. Utöver dina huvuduppgifter hjälper du också till med dagliga sysslor som rengöring eller att assistera kocken vid måltiderna.

När ubåten befinner sig i ytläge tjänstgör du också på däck med uppgifter som losskastning och förtöjning. I hamn hjälps ni åt med att smörja ubåtens master, rätta sjökort samt kontrollera och fylla på utrustning.

I snitt tillbringar du lika mycket tid till sjöss som vid kaj. Det kan dock hända att ubåten genomför övningar eller insatser som innebär längre perioder hemifrån.

För att du ska känna dig trygg ombord övar hela besättningen regelbundet skyddstjänst. Ni kan exempelvis träna på att hantera en brand eller vatteninträngning.

Sverige har ett av världens mest välutvecklade ubåtsräddningssystem. Ett närliggande fartyg har hela tiden beredskap när din ubåt är till sjöss. Fartyget har en särskild ubåtsräddningsfarkost med sig, som i nödfall kan dockas mot er ubåt när den befinner sig i bottenläge.

Att arbeta ombord en ubåt är krävande. Du och dina besättningsmedlemmar jobbar tätt inpå varandra och kan inte lämna fartyget eller ringa en vän.

Som sonaroperatör bör du dessutom vara stresstålig och kunna hantera tempoväxlingar, från lugnt till fullt pådrag på kort tid.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:
Kommande utbildningsstarter

18 sep 2023

Sista dag för inskrivning 13 aug 2023

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.

Tjänsten som sonaroperatör är tillgänglig för GSS/K (kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän). Allt eftersom du skaffar dig erfarenhet inom tjänsten så kan du komma att få mer ansvar. Karriärvägen inom ubåtsvapnet för sonaroperatörer är specialistofficersutbildningen som sonarofficer.

Min väg till sonaroperatör ubåt

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär