Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren skiljer sig åt under grundkursen och när du anställs i operatörstjänst. Villkoren är även olika beroende på vilken kategori av anställd personal som du tillhör.

Yrkesofficer

Under grundkursen blir du tidsbegränsat anställd och du behåller din individuella lön, I-lönen. Efter godkänd grundkurs blir du fortsatt tidsbegränsat anställd och inplaceras i specialförbandens lönestruktur.

Anställd gruppchef, soldat, sjöman eller tidigare värnpliktig

Under grundkursen blir du anställd vid Särskilda operationsgruppen, SOG, som GSS/K. Efter godkänd grundkurs visstidsanställs du som GSS/K enligt de regler som gäller i Försvarsmakten för anställningsformen GSS/K.

Reservofficer

Som reservofficer blir du tidsbegränsat anställd (du får en så kallad ALVA-anställning) under grundkursen och du löneinplaceras som reservofficer. Efter godkänd grundkurs yrkesväxlar du och anställs som specialistofficer.

Villkor som gäller för alla anställningskategorier

Efter slutförd och godkänd grundkurs anställs du som operatör och blir inplacerad i den lönestruktur som gäller för Försvarsmaktens specialförband. Förbandet tillämpar Försvarsmaktens gällande avtal och förmåner gällande pendling.Den tidsbegränsade anställningen sträcker sig vanligtvis över perioder om tre år. För dig som anställs som operatör gäller internationell arbetsskyldighet samt perioder av insatsberedskap. Försvarsmaktens avtal om arbetstider och ersättning vid internationella militära insatser gäller i huvudsak även vid Försvarsmaktens specialförband.