Förberedelsehelg

Efter att ansökningstiden har gått ut genomförs ett urval och de som bedöms lämpliga kallas till uttagningstester. För att skapa de bästa möjligheterna för dig att lyckas under testerna inbjuds alla som kallas till uttagningstesterna även till en frivillig förberedelsehelg.

Under förberedelsehelgen får du och de andra deltagarna förslag på vad och hur ni bör träna för att vara så fysiskt förberedda som möjligt inför testerna. Normalt ingår också en viss repetitions- och kompletteringsutbildning, till exempel orientering och uttagning av koordinater på fältkartan.

Vilja och attityd är en viktig del av testerna. Därför går instruktörerna också igenom vikten av att deltagarna förbereder sig mentalt och vet vad de vill uppnå. Några enklare moment genomförs också för att du ska få en uppfattning om hur långt du kommit i dina förberedelser.

Information om resor och boende med mera, kommer att framgå av inbjudan till förberedelsehelgen.