Kompletterande prövning- SOG

Varje år genomförs rekrytering av operatörstjänster till särskilda operationsgruppen (SOG). Ansökningsperioden är normalt från september till november.

När ansökningstiden är slut granskas alla ansökningarna och de som bedöms som lämpliga kallas till uttagning. Uttagningen består av två etapper om cirka en vecka var. Etapp ett är en hård fältmässig testperiod som varar i en vecka och som genomförs både enskilt och i grupp. En förutsättning för att lyckas bra på uttagningstesterna är att du som söker är väl förberedd, både fysiskt och mentalt.  

Du som söker bör påbörja din träning i god tid, tre till fem månader före testerna är ett minimum. De fältmässiga testerna är mycket fysiskt krävande och det är nödvändigt att tillsammans med goda fysiska förberedelser vara klar över sin vilja, motivation och uthållighet. I dokumentet ”Träningsprogram inför uttagning” och på sidan ”Konkurrensmässiga resultat” finns mer att läsa om de fysiska förberedelserna. 

Etapp två är en vecka för dem som godkänns under etapp ett och den omfattar medicinska och psykologiska tester. Egenskaper som testas är självständighet, stresstålighet, kreativitet, social förmåga och målmedvetenhet. Alla resultat vägs samman, mognad, livserfarenhet, kompetens och självbild likväl som de fysiska resultaten och de soldatmässiga erfarenheterna.

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång.

Förberedelsehelg

För att skapa de bästa möjligheterna för dig att lyckas under testerna inbjuds alla som kallas till uttagningstesterna även till en frivillig förberedelsehelg. 

Läs mer om förberedelsehelgen

Konkurrenskraftiga resultat

Här finner du några historiskt konkurrenskraftiga resultat under uttagningstesterna för respektive operatörstjänst.

Läs mer om resultat