Vanliga frågor om SOG

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om särskilda operationsgruppen.

Jag är 34 år. Kan jag trots min ålder söka till operatör?
Det finns ingen generell åldersgräns för att söka till Försvarsmaktens specialförband. De fysiska kraven på de sökande är desamma, oavsett ålder. Däremot går det en gräns runt 30 år där erfarenheter och social situation spelar en större roll i bedömningen av en sökandes lämplighet. Detta vägs också mot det antal år den sökande bedöms kunna vara aktiv som operatör vid något av förbanden.

Varför avbryter många testveckan?
Ofta har man förberett sig dåligt och inte förstått att fältdelen är mycket hård, kall och tung. I många fall sviktar motivationen att pressa sig utöver det vanliga.

Kan jag söka igen om jag misslyckas under testet?
Det får du svar på när testresultaten utvärderas.

Hur ser vardagen ut under grundutbildningen?
För den personal som genomför grundutbildning hålls i stort arbetstid mellan åtta och fem, men naturligtvis med många övningar och en del kvällstjänst. 

Hur lång är utbildningen innan jag kan börja som operatör?
Grundutbildningen varar i tolv månader.

Hur länge kan jag jobba vid Försvarsmaktens specialförband?
Tjänstens art gör att erfarenhet och rutin är viktiga egenskaper. Därför vill vi att personalen stannar så länge som möjligt. Efter grundkursen anställs du tidsbegränsat vid Försvarsmaktens specialförband. Det är önskvärt att du stannar i minst fem år.

Vilken lön och övriga förmåner har jag vid Försvarsmaktens specialförband?
Löner och övriga förmåner följer Försvarsmaktens gällande avtal. Läs mer på sidan Anställningsvillkor.

Förväntas jag delta i internationella insatser?
Ja.

Kan kvinnor söka till Försvarsmaktens specialförband?
Ja. Kvinnor är välkomna att söka till Försvarsmaktens specialförband.

Jag har en bakgrund i marinen eller flygvapnet, är det någon idé för mig att söka till Försvarsmaktens specialförband?
Alla är välkomna att söka oberoende av vilken försvarsgren man kommer ifrån. Försvarsmakten letar efter personer som har rätt egenskaper. Den som klarar testerna kommer att få den utbildning som krävs för att klara tjänsten.

Kan man delta i insatser under grundutbildningen?
Nej. Under utbildningen deltar man inte i insatser.

Jag har familj. Är det ett hinder?
Det är inget hinder. Däremot måste man vara medveten om att tjänsten kan innebära att man periodvis är borta från sin familj.

Hur ofta rekryterar Försvarsmaktens specialförband?
Rekrytering av operatörer genomförs en gång per år. Rekryteringsperioden börjar under tidig höst och avslutas i mitten av januari året därpå. Enskilda befattningar rekryteras även under andra tider på året, beroende på när behoven uppstår.

Jag har inte den synskärpa som krävs, måste jag operera ögonen för att kunna genomföra uttagningstest?
Nej. Du kan genomföra uttagningstest med synnedsättning. Men du måste vara beredd på att vissa delar av uttagningen måste genomföras utan glasögon eller linser. Du kommer inte heller att kunna påbörja grundkursen innan synfelet korrigerats och resultatet intygats av våra ögonläkare.

Jag tänker korrigera ett synfel kirurgiskt. Spelar det någon roll vilken typ av operation jag väljer?
De synkorrigerade som klarar uttagningstestet och genomför grundkursen med godkänt resultat, kan tjänstgöra vid Försvarsmaktens specialförband, dock med den reservationen att bara de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut till dyktjänst.

Jag är delvis färgblind. Är det någon idé att jag söker?
Nej, kravet är fullgott färgseende. Inga undantag medges.